5 aastat südamenädala traditsiooni

Juba 5 aastat on Linnupesa Lasteaias peetud aprillis südamenädalat. Tänane avapauk oli tõeliselt vääriline väikesele juubeliüritusele.
Hommikuvõimlemine algas hoogsalt juba 18.04, kui Mesilindude õpetajad koos vabatahtlik Antoniga kõiki lapsi merereisile kutsusid. Koos vahvate liikumistega seilati tormisel merel, elati üle laevahukk ning  jõuti üksikule saarele, kus redutas peidus tiiger! See tiiger polnud keegi muu kui Anton, kellel juhtumisi oli samal päeval sünnipäev. Nii kõlavat õnnitluslaulu ei ole ta kindlasti oma elus veel kuulnud, kui sel päeval laste suust kõlas. Anton tõsteti isegi tooliga üles!

Järgnes pikk nädalavahetus, mille käigus said lapsed kodus võimelda. Selleks saadeti Eliis keskkonna kaudu vanematele link videole, mille järgi kodus võimelda sai.

Uus nädal tõi uued eriilmelised hommikused sportlikud ettevõtmised – esmaspäeval saime proovida õpetaja Esta ja Kaiu eestvedamisel vanaaegset võimlemist elusa klaverimuusika saatel, teisipäeval tantsulist liikumist direktor Karini eestvedamisel, kolmapäeval jooksutas lapsi liikumisjuht Ingrid ning neljapäeval lõppesid südamenädala võimlemised Päiksekiire rühma juhatusel Ukraina rütmides.

Tuleb tõdeda, et taaskord olid meil meeleolukad ning tavapärasest veidi erinevad hommikupoolikud.

Õuesõppepäev„Lenda, lenda, lenda must ronk“ 16.04.2019

Tallinna Linnupesa Lasteaed on 2019. aastal Tallinna Loomaaias elava ronga vader. Vabatahtlike annetuste tulemusena õnnestus koguda piisav summa, millega katta ronga aastane söögikulu. Vaderiks olemine on uhke tunne ning annab põhjuse nii suurtel kui väikestel seda lindu põhjalikumalt tundma õppida.

Õuesõppepäeva korraldustiim

Selle eesmärgi saavutamiseks korraldas lasteaia Rohelise Kooli meeskond õuesõppepäeva, kus õpetajate eestvedamisel said lapsed erinevates tegevuskeskustes ronga kohta midagi uut ja põnevat teada. Kogu tegevus toimus loomulikult õues, kus sel päeval tervitas osalejaid soe kevadine päike. Hommikupoolikul tegutsesid õues Linnupesa lasteaia lapsed, lisaks üks rühm Vindi ja üks rühm Tihase lasteaiast. Siis, kui enamus lapsi lõunasel ajal puhkasid, toimus sama programm teistele Tallinna lasteaedade õpetajatele. Lisaks osales meie lasteaia Päiksekiire rühm, kes hommikul olid õppekäigul, aga soovisid ka õues õppimisest osa saada. Kohaletulnud õpetajad said ise kõik tegevused läbi proovida. Sel kombel ideede vahetamine ja parima praktika jagamine võeti külaliste poolt väga hästi vastu.

Tegevuskeskustes said lapsed uurida lindude mune nii piltidelt kui vaadelda päris mune jaanalinnust kuni kuldnokamunani, kuulata muinasjuttu rongast ja paabulinnust, mängida erinevaid liikumismänge. Lapsed said mänguliselt selgeks, millised on ränd- ja paigalinnud ning mõistatamismängus pidid arvama, millised ronga kohta esitatud väited on õiged või valed. Ei puudunud ka kerge linnupete, pakuti  sooja teed ning viinamarja ning sinna kõrvale arutati, mis on tervislik toit inimesele ja mis linnule. Õuesõppepäeva lõpetas ühine tants Ruja tuntud laulu „Lenda, lenda, lenda must ronk“ saatel.

Igast läbitud punktist said osalejad ühe tähe, millest sai lõpuks kokku ronga vana rahvapärane nimetus: kaaren. Soovime Tallinna Loomaaia Hariduskeskust ja Eesti Tantsuagentuuri koostöö eest õuesõppepäeva läbiviimisel!

Meie õuesõppepäeva kajastas ka Kristiine linnaosa leht (mai 2019 väljaanne)

Õuesõppehooaja avamine

Teisipäeval, 16. aprilil toimub Linnupesa Lasteaias õuesõppehooaja avamine. Sellel aastal keskendume teemale RONK, kuna lasteaed on teadupärast ka Tallinna Loomaaia ronga vader.

Kell 13:30 on lasteaeda oodatud pedagoogid üle terve Tallinna. Teeme kogemuste ja ideede vahetamise pärastlõuna õpetajalt õpetajale, kus pedagoogid ise saavad osaleda orienteerumises ja see läbi uusi ideid ammutada.

Orienteerumise põhimõte on  aktiivne tegutsemine, kus rühm liigub koos punktist punkti. 

Õpetajad saavad sündmusele registreeruda SIIN.

Korraldab Rohelise Kooli meeskond.

Kristiine lasteaedade IV raamatukonverents 2.04

2. aprillil, rahvusvahelisel lasteraamatupäeval, toimus juba neljandat korda Kristiine lasteaedade raamatukonverents. Konverents on ellu kutsutud tähtsustamaks raamatuid kui olulist osa laste igapäevaelus ja arengus. Käesoleval aastal oli teema „Muinasjutte laiast ilmast“, seega olid kõik konverentsi ettekanded inspireeritud erinevate rahvaste muinasjuttudest. Osalesid 5-6a laste rühmad Linnupesa, Kannikese, Mutionu ja Lepatriinu lasteaiast.

Konverentsile kohaselt panid lapsed oma nimed registreerimislehtedele kirja ning seejärel suundusid saali. Konverentsi avakõne pidas Linnupesa direktor Karin, kes tegi lühikese ettekande sellest, mis see konverents üldse on.

Seejärel oli aeg astuda ette selle päeva kõige olulisematel esinejatel. Sel konverentsil olid ettekanded lavastuse vormis: Linnupesa lasteaia Päiksekiire rühm esitas Ukraina muinasjutu „Kasakas Mamarõga“; Kannikese lasteaia Sipsikute rühma esituses nägime eesti autori sulest „Jänesepojad, kes ei tahtnud magama jääda“; Linnupesa lasteaia Linnupoegade rühm näitas oma versiooni klassikalisest inglise muinasjutust „Kolm põrsakest“; Mutionu lasteaia Tähepüüdjate rühm taaselustas aafrika muinasjutu „Kuidas loomad endale sabad said“; päeva lõpetas Lepatriinu lasteaia Õnnetriinude rühm, kes tõi kuulajad tagasi kodumaale ning esitas eesti muinasjutu „Hiired, kassid ja kõrvits“.

 Kõik ettekanded olid omanäolised ning neis oli näha laste rõõmu ja mängulusti.

Raamatukonverentsist sai osa pea 80 last neljast Kristiine piirkonna lasteaiast. Lapsed vaatasid muinasjuttude ettekandeid suure huviga ning tagasiside sündmusele oli igati positiivne. Aitäh nii lastele kui nende toetavatele juhendajatele!

Samal õhtupoolikul oli Linnupesa lasteaia söögisaalis avatud raamatuvahetus, kuhu pered said vabatahtlikult annetada terveid, aga enam mitte vajaminevaid lasteraamatuid ning nende asemele valida uusi. Selline keskkonnasõbralik raamatute vahetus tõi rõõmu paljudele meie lasteaia lastele.

Tegus märts Linnupesa Lasteaias

Siiski juba veebruari viimasel päeval – 28 veebruar – toimus lasteaias koostöös Lastekaitse Liiduga piirkondlik Kiusamisest vabaks! teabepäev. Osavõtjaid oli kõikidest Kristiine piirkonna lasteaedadest. Jagasime oma lasteaia kogemust ning saime ideid Kannikese lasteaiast Targalt internetis projekti seostamisest kiusamisest vaba teemaga. Teabepäeval tutvustati Kiusamisest vabaks! sõimeealiste laste programmi pilootrühmade tegevust. Lastekakaitse Liit tutvustas projektiga seotud lähiaja tegevusi ning plaane.

5. märtsil toimus Linnupesa lasteaias Rohelise Kooli lasteaedade seminar. Saime tutvustada Linnupesa lasteaia kogemusi Rohelise Kooliga liitumisel, läbiviidud üritusi ja ettevõtmisi seoses Rohelise Kooliga. Jagasime ideid kogu lasteaiatöö sidumisest projektiga. Pikemalt peatuti temaatika globaalne kodakondsus erinevatel tutvustamisvõimalustel ja teemal taimetark. Seminar lõpetati praktilise tegevusega – pesade punumisega pakkudele.

Kevadiste tervitustega,

Karin Saar

IV Raamatukonverents ja raamatute vahetamise päev

2. aprill on rahvusvaheline lasteraamatute päev, mil toimub ka Linnupesa lasteaias IV Kristiine lasteaedade raamatukonverents. Hommikupoolsel üritusel osalevad meie lasteaiast 5-6aastaste laste rühmad ning külalised teistest lasteaedadest.

Selleks, et ka teised meie lasteaia lapsed saaksid lasteraamatu päeva tähistamisest osa, kuulutame välja raamatuvahetuse!

Et osaleda raamatuvahetuses toimi järgnevalt:

* Leia kodust puhtad ja terved lasteraamatud, mida teie pere enam ei vaja.

* Too need rühmaõpetaja kätte hiljemalt 1.04.

* 2.04 kl 16.00-17.45 toimub söögisaalis raamatuvahetus! Seal toimetavad õpetajad Ingrid, Astrid ja Ly.

* Tule vali endale uued meeldivad raamatud

Selgituseks – laps saab valida sama arvu raamatuid, nagu ta vahetusse annetas. Uudistama on oodatud kõik, sest soovi korral saab raamatu lunastamiseks poetada väikse vabatahtliku annetuse avatud kassasse. Kogunenud raha eest ostetakse lasteaiale mõni uus vahva raamat.

Rohelise Kooli seminar 5.03.19

5. märtsil toimus Tallinna Linnupesa Lasteaias Rohelise kooli seminar, kus saime jagada oma kogemusi keskkonnahariduse kujundamisel. Kohal oli pea 40 osalejat teistest koolidest ja lasteaedadest ning päev kulges igati meeleolukalt.

Alustuseks tutvustasime meie, kuidas oleme Rohelise Kooli programmi enda lasteaias ellu viinud. Sõna said liikumisjuht ja Rohelise kooli meeskonna eestvedada Ingrid, direktor Karin, õppealajuhataja Maiki ning õpetajad Katrin K., Esta, Katrin S. ja Liis. Kõigi ettekannete põhjal kujunes osalejatel arusaam, mida Linnupesas on tehtud selleks, et siit lahkuksid loodushoidliku mõtteviisi ja keskkonnasõbraliku käitumisega lapsed.

Loduslikest materjalidest meisterdamine

Seminaril osalejad said meisterdada looduslikest ja taaskasutusmaterjalidest linnupesa, mis lihavõttepühade ajal leiavad kasutust lasteaia kaunistamisel. Lõpetuseks osalesid kõik vestlusringis, kus Koolitus- ja Nõustamiskeskus Haredi esindaja nõustas programmiga liitumise osas.

Sõnapilvest võib näha kohalkäinute muljeid. Kohtumiseni järgmistel kordadel ja aitäh usalduse eest seminari korraldamisel!

Vabariigi aastapäev 25.02.19

Eesti sünnipäeva tähistamiseks kogunesid Pääsupojad ja Sirtsud muusikasaali. Saal oli pidulikuks puhuks kaunistatud lippude ja rukkililledega. Direktor Karin ütles avasõnad ning peale seda kõlasid laste esituses teemaatilised laulud ja luuletused ning Sirtsude õpetaja Astrid rääkis lastele veidi Eestist, korrati üle rahvuslikud sümbolid ja lapsed nägid meie rahvuseepost „Kalevipoega“.

Seljakott oli suur ja mahukas!

Vabariigi aastapäeva puhul olid lasteaeda külla tulnud kodutütred. Kodutütred on tütarlaste vabatahtlik isamaaline Kaitseliidu noorteorganisatsioon. Meile tulid kodutütarde tegevust tutvustama rühmavanem Merle koos kahe organisatsiooni kuuluva neiuga. Lapsed said näha videot kodutütardest. Erilist põnevust pakkus aga see, kui tüdrukud oma seljakotid lahti pakkisid ja varustust näitasid.

Paraadi avamine

Kui saalis toimuv aktus on mõeldud koolieelikutele, siis teised rühmad kogunesid veidi hiljem õues, et pidada maha aastapäeva paraad. Kõige ees marssis vabatahtlik Anton lipuga ning marsimuusika saatel kõndis kogu lasteaiapere auringi ümber maja. Isegi kõige pisemad pidasid teekonna vapralt vastu.

Eesti keele kaunis kõla

Linnupesas toimunud etlemiskonkursil “Eesti keele kaunis kõla” osales kokku 18 last.

Reedel 15.02 lugesid luuletusi lasteaia vanemate rühmade lapsed – Pääsupoegadest, Sirtsudest, Linnupoegadest ja Päikesekiirest. Kokku oli esinejaid kolmteist. Vanematest lastest said edasi tüdrukud Sirtsude ja Pääsupoegade rühmast.

Esmaspäeval 18.02 lugesid luuletusi lasteaia nooremate rühmade lapsed – Lepatriinudest ja Laululinnust. Kokku oli esinejaid viis. Noorematest lastest sai edasi Lepatriinude rühma poiss.

Täname kõiki lapsi, juhendajaid ja õpetajaid!

28. veebruaril toimub Kristiine linnaosa eelvoor kell 10.00 TPIK saalis, Endla 59

Emakeelepäeval, 14. märtsil toimub Estonia Talveaias ülelinnalise koolieelikute etlemiskonkursi “Eesti keele kaunis kõla” lõppvoor.

Sea aasta algus 5.02.19

Käes on jälle aeg tähistada uut aastat, sel korral idamaise kalendri järgi. Sel puhul kogunesid lapsed saali, kus neid võttis vastu koer, kelle aasta just lõppes ning kes endale väärilist mantlipärijat otsis. Sisse astusid kolm siga, kellele koer korraldas erinevaid katseid – küll pidid notsud koerale maja ehitama, küll sabade pikkust näitama ja köiel kõndima.

Lõpuks kostitas kutsu kolme põrsakest tervisliku valge redisega ning arvas, et kolm pead on ikka kolm pead – las jäävad kõik sead uut aastat valitsema. Lõpetuseks tantsiti koos lastega üks vahva idamaine tants. Paljud lapsed ja õpetajad olid samuti roosades riietes või lausa vahvates kostüümides, ühtekokku sai sellest üks meeleolukas sea-aasta alguse pidu.