Return to Lapsevanemale

Laps läheb kooli

Koolieelse lasteasutuse seadusest lähtudes väljastab Tallinna Linnupesa Lasteaed lasteasutuse õppekava läbinud lapsele koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused ja välja on toodud nii lapse tugevused kui ka arendamist vajavad küljed.

Lapsevanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma koolikohustust. Koolivalmiduskaardi väljastab direktor lapse lasteaia lõpetamisel.

Kogu vajalik info esimesse klassi astumise kohta Tallinna linnas on leitav Haridusameti kodulehelt.