Return to Lapsevanemale

Puhkeaja põhimõtted

Alus:

Sotsiaalministri määrus: Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale

§ 14.  Päevakava koostamine

(4) Päevakava kohaselt võimaldatakse ühe kuni kolme aasta vanusele lapsele vähemalt üks kord päevane uneaeg. Vanematele lastele peab olema tagatud päevas vähemalt üks tund puhkeaega valikuvõimalusega une ja muu vaikse tegevuse vahel.

Paindlikuks puhkeaja korralduseks loob lasteaed päevakava raames erinevaid võimalusi. Selleks on kokku lepitud ühised põhimõtted,

 • millest rühm valib omale sobivaid lahendusi;
 • mida rühmades laste vajadustest lähtudes rakendatakse.

Põhimõtted:

 • Lapsi ei sunnita magama.
 • Kõik lapsed vajavad vaikset puhkeaega lasteaia päeva sees. See vajadus tuleneb intensiivsest suhtlemisest ja tegutsemisest terve päeva jooksul. Omaette rahuolekut lasteaiapäeva sees ei teki.
 • Enamus lapsi vajavad und – nemad peavad seda saama.
 • Sõimerühma lapsed magavad.
 • Lasteaed ja lapse pere on koostööpartnerid, kes saavad ühiselt teha otsuseid lapse individuaalsusest ja unevajadusest lähtuvalt.

Korraldus:

 • Aiarühmade lõunasöök lõpeb 12.45 ning peale seda algab puhkeajaks valmistumine.
 • Koolieelikute lõunasöök lõpeb 13.15 ning peale seda algab puhkeajaks valmistumine.
 • Kõik rühma lapsed lähevad korraga voodisse ning ühiselt tehakse läbi rahunemise rituaalid (hämar ruum ja mahe valgus, jutu kuulamine, rahuliku muusika kuulamine, muud rahustavad vahendid, nt laavalamp)
 • Puhkeaeg lõpeb hiljemalt 15.00.
 • Kui laps on tund aega puhanud, aga pole uinunud, siis pakume alternatiivseid vaikseid tegevusi (raamatud, pusled, joonistamine, töölehed, vaiksed konstruktorid jms).
 • Rahulikeks tegevusteks kasutatakse kas vaba rühmaruumi osa või esikut, mis on vastavalt sisse seatud.
 • Osa huviringe vanematele rühmadele planeeritakse peale lõuasööki või puhkeaja lõpuosas (nt algusega 14.30).
 • Lisaks kasutatakse puhkeaega vajadusel erinevateks projektipõhisteks tegevusteks vanemate lastega, näiteks Rohelise kooli meeskonna tegevused, võimlemispeo treeningud, rühmade õppekäigud jms.
 • Vajadusel on lasteaial valmisolek korraldada mittemagavatele lastele vaikseid tegevusi väljaspool rühmaruumi.

Teemaga seonduv: