Lasteaiast

Tallinna Linnupesa Lasteaed avati 1967. aasta sügisel ning ta asub Kristiine Linnaosas. Lasteaia nimi “Linnupesa” tuleneb tema asukohast ja see kinnitati 1999. aastal. Lasteaia kaheteistkümnel rühmal on samuti looduslähedased nimed, mille õpetajad koos lastega on välja valinud.

12 rühma: SIRTSUD, PIILUPOJAD, LINNUPOJAD,  PÖIALPOISS, LAULULIND, PÄÄSUPOJAD, MESILINNUD, LEPATRIINUD, NAERULINNUD, KUKULINNUD, PESAMUNAD  ja PÄIKESEKIIR

Kõikide rühmade õppekeeleks on eesti keel.

LASTEAED ON AVATUD 7:00 – 19:00

2020. aasta kevadel valmis lasteaeda tutvustav videoklipp.

Põhimäärus

Tallinna Linnupesa Lasteaia  põhimäärus

Arengukava

Tallinna Linnupesa Lasteaia arengukava 2019-2021 aasta

Meie kodukord

Hea lapsevanem, lasteaed on lapse jaoks teine kodu, kus pakume Teie lapsele turvalist kasvukeskkonda ja  parimaid võimalusi igapäevaseks tegutsemiseks ja mänguks. Selleks, et meie koostöö laabuks, oleme kokku leppinud alljärgnevates põhimõtetes. TallinnaLinnupesa Lasteaia kodukord 1. Üldsätted 1.1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest õigusaktidest. 1.2. Kodukord on avalikustatud lasteasutuse veebilehel ja on lasteasutuses paberkandjal …

Andmekaitsetingimused

Tallinna Linnupesa Lasteaed juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest sh avaliku teabe seadusest ja  Tallinna linna andmekaitsetingimustest.  Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on alushariduse pakkumine, lastele hoiu võimaldamine ning õppe- ning kasvatustegevuse läbiviimine. Alushariduse pakkumisel, lastele hoiu võimaldamisel ja õppe- ning kasvatustegevuse läbiviimisel töötleb lasteaed isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik nende eesmärkide täitmiseks vastavalt koolieelse …

Dokumendiregister

Dokumendiregister  Avalduse vanema osa vabastuseks digitaalselt. 

Väärtused

Missioon Säästlikke ja tervislikke eluviise ning laste isikupära arvestav lasteaed, mis toetab perekonda lapse kasvatamisel. Väärtused Lasteaia väärtusteks peame Kiusamisest vabaks lasteaed ja kool väärusi, mille oleme mõtestanud oma lasteaiale järgnevalt: SALLIVUS Märkame ja mõistame üksteise erinevusi. Mitmekesisuse aktsepteerimine annab meile tugevuse. AUSTUS Oleme igaühele heaks kaaslaseks olles mõistvad ja vastutulelikud. HOOLIVUS Näitame huvi lasteaias …

Linnupesa I poolaasta sündmuste kava

Üritused Linnupesa lasteaias 2021/2022 õa I poolaastal september – detsember SEPTEMBER OKTOOBER NOVEMBER DETSEMBER

Teenindavad firmad

Sanfiks OÜ G4S Baltic Restaurants Estonia AS Haabersti Haldus OÜ  

Koostööpartnerid

Haridus- ja Teadusministeerium Tallinna Haridusamet Kristiine Linnaosavalitsus Tallinna Ülikool Lastekaitse Liit Keskonnaninvesteeringute keskus

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.