Lasteaiast

Tallinna Linnupesa Lasteaed avati 1967. aasta sügisel ning ta asub Kristiine Linnaosas. Lasteaia nimi “Linnupesa” tuleneb tema asukohast ja see kinnitati 1999. aastal. Lasteaia kaheteistkümnel rühmal on samuti looduslähedased nimed, mille õpetajad koos lastega on välja valinud.

12 rühma: SIRTSUD, PIILUPOJAD, LINNUPOJAD,  PÖIALPOISS, LAULULIND, PÄÄSUPOJAD, MESILINNUD, LEPATRIINUD, NAERULINNUD, KUKULINNUD, PESAMUNAD  ja PÄIKESEKIIR

Kõikide rühmade õppekeeleks on eesti keel.

LASTEAED ON AVATUD 7:00 – 19:00

2020. aasta kevadel valmis lasteaeda tutvustav videoklipp.

Põhimäärus

Tallinna Linnupesa Lasteaia  põhimäärus

Arengukava

Tallinna Linnupesa Lasteaia arengukava 2022-2024 aastaks.

Väärtused

Visioon Mõnus pesa kõigile. Soovime, et Linnupesa oleks: Mõnus                  mäng ja sõbralik õhkkond Pesa                     soe ja õdus keskkond Kõigile                meie praegused ja tulevased lapsed ning lapsevanemad, meie töötajad,        …

Meie kodukord

Hea lapsevanem, lasteaed on lapse jaoks teine kodu, kus pakume Teie lapsele turvalist kasvukeskkonda ja  parimaid võimalusi igapäevaseks tegutsemiseks ja mänguks. Selleks, et meie koostöö laabuks, oleme kokku leppinud alljärgnevates põhimõtetes. TallinnaLinnupesa Lasteaia kodukord 1. Üldsätted 1.1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest õigusaktidest. 1.2. Kodukord on avalikustatud lasteasutuse veebilehel ja on lasteasutuses paberkandjal …

Andmekaitsetingimused

Tallinna Linnupesa Lasteaed juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest sh avaliku teabe seadusest ja  Tallinna linna andmekaitsetingimustest.  Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on alushariduse pakkumine, lastele hoiu võimaldamine ning õppe- ning kasvatustegevuse läbiviimine. Alushariduse pakkumisel, lastele hoiu võimaldamisel ja õppe- ning kasvatustegevuse läbiviimisel töötleb lasteaed isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik nende eesmärkide täitmiseks vastavalt koolieelse …

Dokumendiregister

Dokumendiregister  Avalduse vanema osa vabastuseks digitaalselt. 

Linnupesa I poolaasta sündmuste kava

Üritused Linnupesa lasteaias 2023/24 õa I poolaastal september – detsember SEPTEMBER 5.09 Taaskasutuslaat Maailmakoristuspäev Euroopa spordinädal 22.09 Miku-Manni lasteteatri etendus “Mängurõõm” OKTOOBER NOVEMBER 7.11 Sussiteatri etendus “Mina ja mina”. DETSEMBER Advendihommikud Rühmade jõulupeod

Teenindavad firmad

Sanfiks OÜ G4S Baltic Restaurants Estonia AS Haabersti Haldus OÜ  

Koostööpartnerid

Haridus- ja Teadusministeerium Tallinna Haridusamet Kristiine Linnaosavalitsus Tallinna Ülikool Lastekaitse Liit Keskonnaninvesteeringute keskus

Hankeplaan

Tallinna Linnupesa Lasteaia 2024 a hankeplaan

Korruptsiooni ennetus

Tallinna Linnupesa Lasteaias on kokku lepitud korruptsiooni ennetamise meetmetes. Korruptsiooni ennetamise meetmete rakendamise eest vastutab direktor Karin Saar Kontaktandmed: karin.saar@linnupesa.edu.eeTelefon: +372 6552700 Töökohad, millega kaasneb ametiseisund on kinnitatud direktori käskkirjaga. Korruptsiooni ennetamisel lähtutakse Tallinna Haridusameti juhtaja käskkirjaga kinnitatud juhendist. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.