Return to Lasteaiast

Väärtused

Missioon

Säästlikke ja tervislikke eluviise ning laste isikupära arvestav lasteaed, mis toetab perekonda lapse kasvatamisel.

Väärtused

Lasteaia väärtusteks peame Kiusamisest vabaks lasteaed ja kool väärusi, mille oleme mõtestanud oma lasteaiale järgnevalt:

SALLIVUS Märkame ja mõistame üksteise erinevusi. Mitmekesisuse aktsepteerimine annab meile tugevuse.

AUSTUS Oleme igaühele heaks kaaslaseks olles mõistvad ja vastutulelikud.

HOOLIVUS Näitame huvi lasteaias toimuva suhtes, oleme osavõtlikud ning koostööaltid.

JULGUS Oleme ausad üksteise ja enda suhtes võttes vastutust.