Tagasi Lasteaiast-le

Väärtused

MISSIOON
Oleme lasteaed, kes toetab laste elutervete väärtuste väljakujunemist.

VISIOON
MÕNUS PESA KÕIGILE

Soovime, et meie lasteaed oleks:
Mõnus – nagu mäng ja sõbralik õhkkond
Pesa – nagu soe ja õdus keskkond
Kõik – meie praegused ja tulevased lapsed ning lapsevanemad, meie töötajad, sõbrad
ja partnerid

VÄÄRTUSED

Koostöö:

 • koos töötamine

 • “meie” tunne

 • ühised üritused

 • sõprussidemed

 • ühine idee, eesmärk

 • üksteise mõistmine

 • üksteisest hoolimine

Kohusetunne:

 • võtan vastutuse

 • olen hingega asja juures

 • ülesande lõpetamine

 • kella tundmine

 • töökus

Sõbralikkus:

 • suhtun teistesse nii, nagu tahan, et minusse suhtutakse

 • sõpra tunned hädas

 • naeratus näol

 • olen abivalmis

Paindlikkus:

 • tegutsen vastavalt olukorrale

 • lähtun inimesest ja valin vastava suhtlustasandi

 • olen loov

 • olen vastutulelik ja kompromissialdis

Kannatlikkus:

 • Olen rahulik

 • olen tasakaalukas

 • lähtun arusaamast, et kõik on erinevad

 • ühte tõde ei ole olemas

Ausus:

 • kui midagi ei meeldi, siis ütlen selle välja õigele inimesele ja õiges kohas

 • kriitika on aus ja lahendusi pakkuv

 • olen aus ka enda suhtes

 • ausus töös

Tervislik eluviis:

 • liikumine värskes õhus

 • mitmekesine toitumine ja hoidev suhtumine keskkonda