2016-2017 õa.

Üritused, mis on toimunud HARED-Roheline Kool projekti raames 2016-2017 õa.