Return to 2016-2017 õa.

28. märts

28.märtsil muutus lasteaia saal kooliks, suukooliks. Koolitus toimus 5-7 aastastele lastele ja sellest said osa Piilupoegade, Pesamunade, Mesilindude, Naerulindude ning Pääsupoegade rühmad. Suukooli viis läbi suutervishoiu spetsialist, kes rääkis lastele neljast suutervise reeglist. Osalejad said iga reegli kohta kleeppildi, mis aitab reeglit paremini meeles pidada. Lapsed olid väga tublid kaasamõtlejad ning osalesid aktiivselt arutelus, et miks üks või teine reegel on oluline. Koolituse lõpus said kõik osalejad tunnistuse, et nad oskavad oma hammaste eest hästi hoolitseda. Lõuna ajal toimus väike suukooli loeng ka töötajatele. Oleme nüüd kõik suutervishoiust teadlikumad!

Tervishoiutöötaja Eva Vendelin