MAISIMMAN

LASTEAIAS 20. mai – 24. mai

 ESMASPÄEV, 20. MAI

TEISIPÄEV, 21. MAI

13:00 Lõpulõuna Pääsupoegade ja Sirtsude rühmadele

KOLMAPÄEV, 22. MAI

Maisimman

 NELJAPÄEV, 23. MAI

15:00 Sirtsude lõpupidu

REEDE, 24. MAI

15:00 Pääsupoegade lõpupidu

15.05.2019 kell 16:30

Lahtiste uste päev Linnupesas

Nukuetendus “Kasper” vabatahtlike esituses 23.04.19

23.04 hommikul külastasid meid Kullatera lasteaia vabatahtlikud Laura ja Matthias ja esitasid lastele nukuetenduse “Kasper”, mis on nende koduriigi Austria tradistiooniline nukulavastus. Etendus oli loomulikult puhtas eesti keeles! Lapsed kuulasid ja vaatasid suure huviga ja me kõik oleme rõõmsad, et hakkajad noored inimesed oma vahvat ettevõtmist meiega jagasid.

Laura ja Matthias andsid toreda etenduse

5 aastat südamenädala traditsiooni

Juba 5 aastat on Linnupesa Lasteaias peetud aprillis südamenädalat. Tänane avapauk oli tõeliselt vääriline väikesele juubeliüritusele.
Hommikuvõimlemine algas hoogsalt juba 18.04, kui Mesilindude õpetajad koos vabatahtlik Antoniga kõiki lapsi merereisile kutsusid. Koos vahvate liikumistega seilati tormisel merel, elati üle laevahukk ning  jõuti üksikule saarele, kus redutas peidus tiiger! See tiiger polnud keegi muu kui Anton, kellel juhtumisi oli samal päeval sünnipäev. Nii kõlavat õnnitluslaulu ei ole ta kindlasti oma elus veel kuulnud, kui sel päeval laste suust kõlas. Anton tõsteti isegi tooliga üles!

Järgnes pikk nädalavahetus, mille käigus said lapsed kodus võimelda. Selleks saadeti Eliis keskkonna kaudu vanematele link videole, mille järgi kodus võimelda sai.

Uus nädal tõi uued eriilmelised hommikused sportlikud ettevõtmised – esmaspäeval saime proovida õpetaja Esta ja Kaiu eestvedamisel vanaaegset võimlemist elusa klaverimuusika saatel, teisipäeval tantsulist liikumist direktor Karini eestvedamisel, kolmapäeval jooksutas lapsi liikumisjuht Ingrid ning neljapäeval lõppesid südamenädala võimlemised Päiksekiire rühma juhatusel Ukraina rütmides.

Tuleb tõdeda, et taaskord olid meil meeleolukad ning tavapärasest veidi erinevad hommikupoolikud.

Õuesõppepäev„Lenda, lenda, lenda must ronk“ 16.04.2019

Tallinna Linnupesa Lasteaed on 2019. aastal Tallinna Loomaaias elava ronga vader. Vabatahtlike annetuste tulemusena õnnestus koguda piisav summa, millega katta ronga aastane söögikulu. Vaderiks olemine on uhke tunne ning annab põhjuse nii suurtel kui väikestel seda lindu põhjalikumalt tundma õppida.

Õuesõppepäeva korraldustiim

Selle eesmärgi saavutamiseks korraldas lasteaia Rohelise Kooli meeskond õuesõppepäeva, kus õpetajate eestvedamisel said lapsed erinevates tegevuskeskustes ronga kohta midagi uut ja põnevat teada. Kogu tegevus toimus loomulikult õues, kus sel päeval tervitas osalejaid soe kevadine päike. Hommikupoolikul tegutsesid õues Linnupesa lasteaia lapsed, lisaks üks rühm Vindi ja üks rühm Tihase lasteaiast. Siis, kui enamus lapsi lõunasel ajal puhkasid, toimus sama programm teistele Tallinna lasteaedade õpetajatele. Lisaks osales meie lasteaia Päiksekiire rühm, kes hommikul olid õppekäigul, aga soovisid ka õues õppimisest osa saada. Kohaletulnud õpetajad said ise kõik tegevused läbi proovida. Sel kombel ideede vahetamine ja parima praktika jagamine võeti külaliste poolt väga hästi vastu.

Tegevuskeskustes said lapsed uurida lindude mune nii piltidelt kui vaadelda päris mune jaanalinnust kuni kuldnokamunani, kuulata muinasjuttu rongast ja paabulinnust, mängida erinevaid liikumismänge. Lapsed said mänguliselt selgeks, millised on ränd- ja paigalinnud ning mõistatamismängus pidid arvama, millised ronga kohta esitatud väited on õiged või valed. Ei puudunud ka kerge linnupete, pakuti  sooja teed ning viinamarja ning sinna kõrvale arutati, mis on tervislik toit inimesele ja mis linnule. Õuesõppepäeva lõpetas ühine tants Ruja tuntud laulu „Lenda, lenda, lenda must ronk“ saatel.

Igast läbitud punktist said osalejad ühe tähe, millest sai lõpuks kokku ronga vana rahvapärane nimetus: kaaren. Soovime Tallinna Loomaaia Hariduskeskust ja Eesti Tantsuagentuuri koostöö eest õuesõppepäeva läbiviimisel!

Meie õuesõppepäeva kajastas ka Kristiine linnaosa leht (mai 2019 väljaanne)

Õuesõppehooaja avamine

Teisipäeval, 16. aprilil toimub Linnupesa Lasteaias õuesõppehooaja avamine. Sellel aastal keskendume teemale RONK, kuna lasteaed on teadupärast ka Tallinna Loomaaia ronga vader.

Kell 13:30 on lasteaeda oodatud pedagoogid üle terve Tallinna. Teeme kogemuste ja ideede vahetamise pärastlõuna õpetajalt õpetajale, kus pedagoogid ise saavad osaleda orienteerumises ja see läbi uusi ideid ammutada.

Orienteerumise põhimõte on  aktiivne tegutsemine, kus rühm liigub koos punktist punkti. 

Õpetajad saavad sündmusele registreeruda SIIN.

Korraldab Rohelise Kooli meeskond.

Kristiine lasteaedade IV raamatukonverents 2.04

2. aprillil, rahvusvahelisel lasteraamatupäeval, toimus juba neljandat korda Kristiine lasteaedade raamatukonverents. Konverents on ellu kutsutud tähtsustamaks raamatuid kui olulist osa laste igapäevaelus ja arengus. Käesoleval aastal oli teema „Muinasjutte laiast ilmast“, seega olid kõik konverentsi ettekanded inspireeritud erinevate rahvaste muinasjuttudest. Osalesid 5-6a laste rühmad Linnupesa, Kannikese, Mutionu ja Lepatriinu lasteaiast.

Konverentsile kohaselt panid lapsed oma nimed registreerimislehtedele kirja ning seejärel suundusid saali. Konverentsi avakõne pidas Linnupesa direktor Karin, kes tegi lühikese ettekande sellest, mis see konverents üldse on.

Seejärel oli aeg astuda ette selle päeva kõige olulisematel esinejatel. Sel konverentsil olid ettekanded lavastuse vormis: Linnupesa lasteaia Päiksekiire rühm esitas Ukraina muinasjutu „Kasakas Mamarõga“; Kannikese lasteaia Sipsikute rühma esituses nägime eesti autori sulest „Jänesepojad, kes ei tahtnud magama jääda“; Linnupesa lasteaia Linnupoegade rühm näitas oma versiooni klassikalisest inglise muinasjutust „Kolm põrsakest“; Mutionu lasteaia Tähepüüdjate rühm taaselustas aafrika muinasjutu „Kuidas loomad endale sabad said“; päeva lõpetas Lepatriinu lasteaia Õnnetriinude rühm, kes tõi kuulajad tagasi kodumaale ning esitas eesti muinasjutu „Hiired, kassid ja kõrvits“.

 Kõik ettekanded olid omanäolised ning neis oli näha laste rõõmu ja mängulusti.

Raamatukonverentsist sai osa pea 80 last neljast Kristiine piirkonna lasteaiast. Lapsed vaatasid muinasjuttude ettekandeid suure huviga ning tagasiside sündmusele oli igati positiivne. Aitäh nii lastele kui nende toetavatele juhendajatele!

Samal õhtupoolikul oli Linnupesa lasteaia söögisaalis avatud raamatuvahetus, kuhu pered said vabatahtlikult annetada terveid, aga enam mitte vajaminevaid lasteraamatuid ning nende asemele valida uusi. Selline keskkonnasõbralik raamatute vahetus tõi rõõmu paljudele meie lasteaia lastele.

Tegus märts Linnupesa Lasteaias

Siiski juba veebruari viimasel päeval – 28 veebruar – toimus lasteaias koostöös Lastekaitse Liiduga piirkondlik Kiusamisest vabaks! teabepäev. Osavõtjaid oli kõikidest Kristiine piirkonna lasteaedadest. Jagasime oma lasteaia kogemust ning saime ideid Kannikese lasteaiast Targalt internetis projekti seostamisest kiusamisest vaba teemaga. Teabepäeval tutvustati Kiusamisest vabaks! sõimeealiste laste programmi pilootrühmade tegevust. Lastekakaitse Liit tutvustas projektiga seotud lähiaja tegevusi ning plaane.

5. märtsil toimus Linnupesa lasteaias Rohelise Kooli lasteaedade seminar. Saime tutvustada Linnupesa lasteaia kogemusi Rohelise Kooliga liitumisel, läbiviidud üritusi ja ettevõtmisi seoses Rohelise Kooliga. Jagasime ideid kogu lasteaiatöö sidumisest projektiga. Pikemalt peatuti temaatika globaalne kodakondsus erinevatel tutvustamisvõimalustel ja teemal taimetark. Seminar lõpetati praktilise tegevusega – pesade punumisega pakkudele.

Kevadiste tervitustega,

Karin Saar