Return to Lapsevanemale

Teenused ja hinnad

OSALUSTASU alates 1. jaanuar 2020
71,25 eurot kuus

Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks (n-ö kohatasu) olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri 31.12.2019 nr HA-4/78

Vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest vabastamise taotlusvormi ja selle täitmise infomaterjalid leiad http://www.linnupesa.edu.ee/dokumendid/taotlus.rtf

TOITLUSTUSTASU

Vastavalt lasteaias toimunud toitlustushankele hakkab alates 27.07.2018. lasteaeda toitlustama Baltic Restaurants Estonia AS.

Toidupäeva maksumus on arvestatud kolme toidukorra ja kahe vitamiinipausi eest. Toidukordadest loobumisi ei ole võimalik rakendada.

Ruumide rent

Erinevate ürituste läbiviimiseks (nõupidamised, koolitused, sünnipäevad) on võimalik ÜÜRIDA LASTEAIA MUUSIKASAALI Lasteaia muusikasaali ajutise kasutamise tunnihinnad on kehtestatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 08. juunist 2010 nr. 1-2/319