Teenused ja hinnad

OSALUSTASU alates 1. jaanuar 2018
61,00 eurot kuus

Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks (n-ö kohatasu) olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri 21.12.2017 nr 1.-2/674

Vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest vabastamise taotlusvormi ja selle täitmise infomaterjalid leiad http://www.linnupesa.edu.ee/dokumendid/taotlus.rtf

TOITLUSTUSTASU

Vastavalt lasteaias toimunud toitlustushankele hakkab alates 27.07.2018. lasteaeda toitlustama Baltic Restaurants Estonia AS.

Toidupäeva maksumus on arvestatud kolme toidukorra ja kahe vitamiinipausi eest. Toidukordadest loobumisi ei ole võimalik rakendada.