Tagasi Lapsevanemale-le

Teenused ja hinnad

OSALUSTASU alates 1. jaanuar 2019
65,88 eurot kuus

Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks (n-ö kohatasu) olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri 19.12.2018 nr HA-4/95

Vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest vabastamise taotlusvormi ja selle täitmise infomaterjalid leiad http://www.linnupesa.edu.ee/dokumendid/taotlus.rtf

TOITLUSTUSTASU

Vastavalt lasteaias toimunud toitlustushankele hakkab alates 27.07.2018. lasteaeda toitlustama Baltic Restaurants Estonia AS.

Toidupäeva maksumus on arvestatud kolme toidukorra ja kahe vitamiinipausi eest. Toidukordadest loobumisi ei ole võimalik rakendada.

Ruumide rent

Erinevate ürituste läbiviimiseks (nõupidamised, koolitused, sünnipäevad) on võimalik ÜÜRIDA LASTEAIA MUUSIKASAALI Lasteaia muusikasaali ajutise kasutamise tunnihinnad on kehtestatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 08. juunist 2010 nr. 1-2/319

Tugiteenused

Tallinna Õppenõustamiskeskus Võimaldab logopeedi, psühholoogi ja eripedagoogi nõustamisteenust, eelneva kokkuleppe alusel võtab vastu ka psühhiaater. Töökeeled: eesti ja vene keel Nõustamine on tasuta. Kontaktid: Vilde tee 120, 12618 Tallinn Telefon 640 4938, 57 409 750 oppenoustamiskeskus@onk.tln.edu.ee www.tonkeskus.ee Koordinaator: Ruuda Lind Vastuvõtuajad: Esmaspäev: 16.00 – 19.30 Kolmapäev: 16.00 – 19.30 Reede: 9.00 – 15.30 Vastuvõtule registreerimiseks palun täitke registreerimisvorm aadressile oppenoustamiskeskus@onk.tln.edu.ee Põhja-Eesti Rajaleidja keskus Õppenõustamisteenuste üksus pakub …