Lapsevanemale

Vajalikud dokumendid lasteaias

Alus: Tallinna Linnavalitsuse määrus 27. detsember 2006 nr 109
Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Lasteaiakoha saamiseks
– täidab lapsevanem lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu taotluse

– lasteaiakohta saab taotleda ka veebilehel

Lasteaeda vastuvõtmisel
– täidab lapsevanem vastuvõtu avaldus

Lasteaiast lahkumisel
– esitab lapsevanem direktorile avalduse lapse lasteasutuse nimekirjast väljaarvamiseks

LAPSEVANEMAL ON VÕIMALIK pöörduda  Kristiine Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonda.

Kohatasu soodustuse saamise õigus on juhul, kui:

– lapse ja tema vanema(te) või hooldaja(te) rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinn;

– perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast palga alammäärast  ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast palga alammäärast.

Lapsevanem esitab lasteaiale taotluse, mille andmete õigsust on kirjalikult kinnitanud elukohajärgne linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond. Lasteasutuse direktoril on õigus vabastada vanema osa maksmisest kuni 80% ulatuses.

Toitlustamise toetuse saamise õigus on juhul, kui:

– lapse ja tema vanema(te) elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn ja perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ning iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80%      kehtivast töötasu alammäärast;

– Tallinna lastekodudes elavatel lastel.

Toetuse määramise aluseks on vanema avaldus, mis tuleb esitada lasteaiale 15. septembriks ja 20. detsembriks. Avalduse võib teha ka haridusasutuse pedagoog või sotsiaaltöötaja.

Avaldused palume esitada allkirjastatult lasteaia direktorile.

COVID-19 seonduv info

Tallinna Linnupesa Lasteaia COVID-19 tõkestamise plaan.

Päevakava

SÕIM 7.00 – 8.30 Laste vastuvõtmine, mängud, vabategevus 8.30 – 9.00 HOMMIKUSÖÖK 9.30 – 12.00 Hommikused tegevused, õueaeg 12.00 – 12.30  LÕUNASÖÖK 13.00 – 15.00 Vaikne tund 15.30 – 16.00  ÕHTUOODE 16.00 – 19.00 Õhtused tegevused, õueaeg, kojuminek 3-5-AASTASED 7.00 – 8.30 Laste vastuvõtmine, mängud, vabategevus 8.30 – 9.00 HOMMIKUSÖÖK 9.30 – 12.00  Hommikused tegevused, …

Laps läheb kooli

Koolieelse lasteasutuse seadusest lähtudes väljastab Tallinna Linnupesa Lasteaed lasteasutuse õppekava läbinud lapsele koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused ja välja on toodud nii lapse tugevused kui ka arendamist vajavad küljed. Lapsevanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma koolikohustust. Koolivalmiduskaardi väljastab direktor lapse lasteaia lõpetamisel. Kogu vajalik info esimesse klassi astumise kohta Tallinna linnas on leitav …

Menüü

Õpetajate ettepanekul ja kokkuleppel hoolekoguga kehtib meie lasteaias kolme lusikatäie reegel. See tähendab, et laps maitseb igat toitu. Portsjonite suurus 19.10-23.10.20 26.10-30.10.20 02.11-06.11.20 Täpsemat teavet toidu nimetuse ning allergiat või talumatust põhjustavate koostisosade kohta küsi e-posti aadressilt madli.martverk@balticrest.com Toitlustajaga sõlmitud lepingust tulenevalt on lasteaed kohustatud edastama sama päeva sööjate arvu kööki kella 9:30-ks. Eeltoodust, lasteaia …

Huviringid

HUVIRINGID 2020/21 õppeaastal Hea lapsevanem, kindlasti teavita oma rühma õpetajat, kui oled lapse mõnda ringi registreerinud! Kohtade arv igasse ringi on piiratud, kuid vabade kohtade olemasolul saab ringiga liituda kogu õppeaasta jooksul. Kunstiring Midrimaa Huvikool. Registreeruda rühmaõpetaja juures! Tommy Mängukool inglise keel – Õppetasu on poolaasta ettemaksu korral 24 eurot kuus, igakuiselt tasudes 28 eurot, …

Õhtune mängu/valverühm

2020/21 õppeaastal asub õhtune mängu/valverühm söögisaalis (I korrusel) või ilusate ilmade korral õues staadionil. Ühendust saab vastava rühma telefonilt. Õhtuse mängu/valverühma graafik: Lepatriinu  – Laululinnud – Kukulinnud  – Mesilinnud  – Pesamunad – Naerulinnud  – Pöialpoisid – Piilupojad  – Pääsupojad – Sirtsud – Laste jaoks on õhtuses mängurühmas olemas kunstitarbed, lauamängud, raamatud ja mänguasjad. Laste riided pannakse stangele. …

Haige laps

Lähtudes laste tervisest ja heaolust lasteaias, lepime kokku järgnevat: Haiget last lasteaeda ei tooda. Tegelikuks kannatajaks on haige laps ise. Samuti ohustab ta ka teiste laste ja personali tervist. Kui lapse tervislik seisund ei võimalda tal koos teiste lastega õue minna, peaks ta jääma koju (õpetaja ei saa jätta last üksi järelvalveta tuppa). Nakkushaiguste korral …

Suveperioodi töökorraldus

Suveperiood on lasteaias 1.06-31.08 Suvine sulgemise periood (kollektiivpuhkus) • Suvise sulgemise perioodi (kollektiivpuhkus) ajal on kõik lasteaia rühmad suletud. Tallinna linna määruse kohaselt ei maksa lapsevanem selle perioodi eest kohatasu.• Linnupesa lasteaia suvine sulgemine on jaotatud kolmeks erinevaks perioodiks:               I varajane: juuni keskelt juuli keskpaigani          …

Vitsaga või vitsata?

Lapsed jälgivad oma vanemaid juba sünnist saadik ning käituvad oma vanematega vägagi sarnaselt. Oma lastega koos olles on seda ehk raske märgata, kuid tasub meeles pidada, et laps võtab omaks kõik sinu harjumused ja käitumismustrid. Kui mitte kohe, siis mõni aeg hiljem. Nii on ka vanemate vägivaldse käitumisega. Last sõnaliselt või kehaliselt karistades õpetad talle, …

Laste ja vanemate õigused

LASTE JA VANEMATE ÕIGUSED (alus:  Koolieelse lasteasutuse seadus, 1999) Laste õigused. Lastel on lasteasutuses õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel. Vanemate õigused. Vanematel on õigus: tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides; nõuda …

Teenused ja hinnad

OSALUSTASU alates 1. jaanuar 2020 71,25 eurot kuus Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks (n-ö kohatasu) olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast. Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri 31.12.2019 nr HA-4/78 Vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest vabastamise taotlusvormi ja selle täitmise infomaterjalid leiad http://www.linnupesa.edu.ee/dokumendid/taotlus.rtf TOITLUSTUSTASU Vastavalt lasteaias toimunud toitlustushankele hakkab alates 27.07.2018. …