Lapsevanemale

Vajalikud dokumendid lasteaias

Alus: Tallinna Linnavalitsuse määrus 27. detsember 2006 nr 109
Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Lasteaiakoha saamiseks
– täidab lapsevanem lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu taotluse

– lasteaiakohta saab taotleda ka veebilehel

Lasteaeda vastuvõtmisel
– täidab lapsevanem vastuvõtu avaldus

Lasteaiast lahkumisel
– esitab lapsevanem direktorile avalduse lapse lasteasutuse nimekirjast väljaarvamiseks

LAPSEVANEMAL ON VÕIMALIK pöörduda  Kristiine Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonda.

Kohatasu soodustuse saamise õigus on juhul, kui:

– lapse ja tema vanema(te) või hooldaja(te) rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinn;

– perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast palga alammäärast  ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast palga alammäärast.

Lapsevanem esitab lasteaiale taotluse, mille andmete õigsust on kirjalikult kinnitanud elukohajärgne linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond. Lasteasutuse direktoril on õigus vabastada vanema osa maksmisest kuni 80% ulatuses.

Toitlustamise toetuse saamise õigus on juhul, kui:

– lapse ja tema vanema(te) elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn ja perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ning iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80%      kehtivast töötasu alammäärast;

– Tallinna lastekodudes elavatel lastel.

Toetuse määramise aluseks on vanema avaldus, mis tuleb esitada lasteaiale 15. septembriks ja 20. detsembriks. Avalduse võib teha ka haridusasutuse pedagoog või sotsiaaltöötaja.

Avaldused palume esitada allkirjastatult lasteaia direktorile.