Return to Lapsevanemale

Suveperioodi töökorraldus

Suveperiood on lasteaias 1.06-31.08

Suvine sulgemise periood (kollektiivpuhkus)

• Suvise sulgemise perioodi (kollektiivpuhkus) ajal on kõik lasteaia rühmad suletud. Tallinna linna määruse kohaselt ei maksa lapsevanem selle perioodi eest kohatasu.
• Linnupesa lasteaia suvine sulgemine on jaotatud kolmeks erinevaks perioodiks:
               I varajane: juuni keskelt juuli keskpaigani
              II hiline: juuli keskelt augusti keskpaigani
              III keskmine: juulikuu
• Suvise sulgemise aeg roteerub vastavalt kokkuleppele teiste Kristiine piirkonna lasteaedadega.
• Suvise sulgemise perioodil saavad lapsed vajadusel koha asenduslasteaeda. Asenduskohtade arv on piiratud. Asenduslasteaia koha avaldus täidetakse direktori juures vähemalt kuu aega enne suvise sulgemise perioodi algust.
• Lasteaia kohatasu võlgnevuse korral ei ole asenduslasteaeda kohta võimalik saada.
• Kui laps ei külasta broneeritud ajal asenduslasteaeda, maksab lapsevanem siiski broneeritud perioodi eest proportsionaalselt arvestatud kohatasu.
• Soovitame alla kolmeaastastel lastel asenduslasteaia kohta kasutada äärmisel vajadusel.

Kindlasti vajab ka laps aasta jooksul puhkust. Kui teil ei ole võimalik koos lapsega puhata suveperioodil, siis leidke võimalus talle pikemat puhkust võimaldada mõnel teisel ajal.

Töökorraldus muul suveperioodil

• Suveperioodil ei ole lasteaias avatud kõik rühmad.
• Lasteaia töö paremaks planeerimiseks märgib lapsevanem enne suveperioodi algust tabelisse, millal laps suvel lasteaias käib.
• Vastavalt töötajate puhkuseavaldustele komplekteeritakse rühmade meeskonnad. Sellest tulenevalt ei saa garanteerida, et lapse rühmas on tööl oma rühma meeskond.
• Suveperioodi rühmade moodustamisel võetakse aluseks vanuselised kriteeriumid järgmiselt: sõimeealised (1,5-3a), aiarühma vanuselised (3-7a).
• Linnupesa lasteaias saavad suvel asenduskohta kasutada teiste lasteaedade lapsed. Ka need lapsed jaotatakse rühmadesse samadest põhimõtetest lähtuvalt.
• Info suveperioodil avatud rühmadest, laste paigutumisest ning rühmameeskondadest avaldatakse lapsevanematele enne suvise avamise perioodi algust ELIIS keskkonnas ja lasteaia välisustel.