Return to Lasteaiast

Korruptsiooni ennetus

Tallinna Linnupesa Lasteaias on kokku lepitud korruptsiooni ennetamise meetmetes.

Korruptsiooni ennetamise meetmete rakendamise eest vastutab direktor Karin Saar

Kontaktandmed: karin.saar@linnupesa.edu.ee
Telefon: +372 6552700

Töökohad, millega kaasneb ametiseisund on kinnitatud direktori käskkirjaga.

Korruptsiooni ennetamisel lähtutakse Tallinna Haridusameti juhtaja käskkirjaga kinnitatud juhendist. 

Veebikoolitus

Mis on korruptsioon