Return to Õppe- ja kasvatustöö

Kiusamisest vaba lasteaed

Lastekaitse Liidu projekt

Eesmärgiks on luua laste vahel üksteist arvestav ja kaasav kultuur. Ambitsiooniks on, et lasteaiakeskkonnas loodud head suhted laste vahel kanduksid edasi koolikeskkonda.

Projekt põhineb järgneval:

 • Täiskasvanud kannavad vastutust laste seas esineva kiusamise eest
 • Valmisolekustrateegiad
 • Kiusamisvastase töö uus sihtgrupp on kiusamise pealtvaatajad

4 põhiväärtust on:

AUSTUS

SALLIVUS

HOOLIVUS

JULGUS

Kiusamine on ühe isiku süstemaatiline tagakiusamine või eiramine grupi poolt paigas, kus antud isik on sunnitud olema.

Rollid kiusamismudelis

 • Ohver – lapsed, keda kiusatakse

 • Kiusajad

 • Kaasajooksikud ehk kiusamise assistendid – lapsed, kes lähevad kiusajatega kaasa ning assisteerivad nende tegevust

 • Passiivsed pealtvaatajad

 • Kaitsjad

“Kiusamisest vabaks” – varakult tegutsema

Kiusamist räägitakse tavaliselt seoses kooliga, eriti 4. – 7. klassi laste seas. Kiusamise seeme külvatakse juba  lasteaias ja see idaneb edasi algklassides. Seetõttu tuleb hakata varakult tegutsema.

Red Barnet ja Mary Fond alustasid Taanis 3 – 8 aastaste lastele suunatud kiusamisvastase projektiga. Projekti arendati edasi kroonprintsess Mary initsiatiivil, kes sai idee Austraalia organisatsioonilt The Anallah and Mdeline Foundation. Programmi materjalid on koondatud kahte kohvrisse – üks kohver on lasteaiale ja teine algklassidele. Mõlemad “Kiusamisest vabaks” kohvrid on kokku pandud selleks, et asuda aegsasti kiusamise vastu tegutsema. Eestis on metoodika maaletoojaks ja projekti elluviijaks MTÜ Lastekaitse Liit.

Meeldiva keskkonna loomine

Programmiga “Kiusamisest vabaks” tahetakse arendada lasteaialaste vahel häid, sallivaid ja üksteist austavaid suhteid. Eesmärk on saavutada käitumiskultuur, kus lapsed hoolivad üksteisest ja astuvad julgelt kiusamise puhul vahele, aidates kaaslast, kellel on raske ennast kaitsta. Seega pole programmi “Kiusamisest vabaks” kestvus piiritletud lühiajalise projektiperioodiga, vaid on mõeldud pikemaajalise tegevusena, mis puudutab kogu koolieelset aega. Kiusamisvastane programm keskendub järgmistele põhimõtetele:

 • Täiskasvanud vastutavad laste seas toimuva kiusamise eest

 • Kiusamisega tuleb ennetavalt tegeleda

 • Kiusamisvastase töö uus sihtrühm on kiusamise pealtvaatajad

 • Lastevahelise sallivuse, austuse, hoolivuse ja julguse arendamine

Sõber Karu

Sõber Karu on “Kiusamisest vabaks” maskott. Mängukaru on läbi aegade olnud hinnatud kaaslane erinevates kultuurides üle kogu maailma. Karust kiirgub turvalisust, lahkust ja sõbralikkust. Mänguasi peab meenutama lasteaialastele, et neil tuleb üksteisega hästi läbi saada – olla hea kaaslane.

Sihtrühmad

Kiusamisvastane programm on suunatud kolmele sihtrühmale:

 • Lastega töötavad spetsialistid, keda innustatakse ja juhendatakse kiusamist ennetava keskkonna loomisel. Õpetajad on eeskujudeks ja inspireerijateks.

 • Lastevanemad, keda otseste ettepanekutega innustatakse programmi tegevusi toetama ja vastutust võtma.

 • Lapsed. Programmi siht on muuta terve rühm aktiivsemaks. Erilist tähelepanu pööratakse passiivsetele pealtvaatajatele, kes moodustavad tähtsa osa tõrjumismudelist.

Programmi “Kiusamisest vabaks” kohvris on materjalid ja vahendid kõigile kolmele sihtrühmale. Programmi tulemuslikkuse nimel on meie koostöö ülioluline, et ennetada kiusamist nii lasteaias kui ka koolis ja luua laste vahel rikastavad ja meeldivad suhted, mille laps saab oma edasisse ellu kaasa võtta.

Lapsed teevad lastele massaaži. Massaaži eesmärk on:

 • osata teha lihtsat seljamassaaži ja kogeda seda sõbraliku tegevusena

 • et kõik osalejad tunneksid, et neid pannakse tähele ja toetatakse

 • treenida osalejaid keelduma ja nõustuma ning et nad märkaksid, et teised tegutsevad sellele vastavalt

 • parandada keha tundmist ja enesetunnetust

 • anda võimalus suurenenud tähelepanule ja lõdvestumiseks

 • parandada osalejate kommunikatsiooni ja sallivust

Lasterühmas, kus lapsed teevad üksteisele massaaži, võib täheldada järgmisi positiivseid kaasnähtusi:

 • poiste ja tüdrukute vahelised suhted muutusid positiivses suunas

 • laste vahel valitseb suurem sallivus ja aktsepteerimine

 • suurem avatus/lapsed oskavad paremini kuulata

 • konflikte ei arene ja need ei muutu vägivaldseks – unustatakse kiiresti

 • laste vahel on parem kontakt

 • parem keskendumisvõime.

5 nõuannet lapsevanemale

 1. Julgustage oma lapsi mängima rühma erinevate lastega. Teie lapsele on heaks kogemuseks saada palju erinevaid mänguelamusi paljude erinevate lastega. Samas tagab see kõikide laste osalemise mängimises.

  2. Ärge rääkige negatiivselt lasteasutuse teistest lastest (või nende vanematest). Negatiivsed sõnad teie lapse lasteaiakaaslaste aadressil arenevad kergesti vastumeelsuseks kindlate kaaslaste vastu. Positiivsed hoiakud annavad reeglina head vastukaja.

  3. Viige sisse seltskondlik sünnipäevade tähistamine. Kui peokutse saavad väljavalitud lapsed rühmas, saab see laps “haiget”, kes pole kutsutute hulgas. Kutsuge kas kõik lapsed või tüdrukud või kõik poisid. Asja selline korraldus näib suuremale osale õiglane. Rääkige näiteks lapsevanemate koosolekul ühisest sünnipäeva pidamisest.

  4. Julgustage oma last kaitsma sõpru, kes pole võimelised end ise kaitsma. Lapsed, kes lasterühmas täbarasse olukorda on sattunud, vajavad õlalepatsutust teiste laste poolt. Lapsed, kes oskavad teisi aidata, lohutada ja kaitsta, kasvavad ise seesmiselt.

 2. Olge avatud ja positiivne, kui teised vanemad räägivad oma laste probleemidest. Raske on lapsevanemate koosolekul püsti tõusta ja rääkida, et sinu laps on üksik ja tal oleks vaja mängukaaslasi ja sõpru. See on kergem, kui teised vanemad on positiivsed ja kuulavad sind.