Return to Roheline Kool

2020-2021 õa

2020-2021 õppeaasta prioriteetsed teemad on:

Linnupesa lasteaia 2020-2021 keskkonnategevuskava

Keskkonnapõhimõtted


Keskkonnarühma liikmete nimekiri

Keskkonnaülevaatuse läbiviimine ja küsimused

Keskonnatöörühma koosolekute protokollid:

Õppematerjal “HOB seiklus elurikkuses: Praktilised tegevused digiajastul