Tagasi Projektid/Projects-le

Roheline Kool

Alates 2016/17 õppeaastast on Tallinna haridusasutustel võimalik osaleda ülemaailmses keskkonnahariduslikus programmis „Roheline kool“. Eestis juhib programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS) ning toetab Tallinna Keskkonnaamet.

Programmi tegevusi korraldab MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED. Osaleda saavad nii lasteaiad, koolid kui huvikoolid. Haridusasutuste keskkonnasõbralikkust hinnatakse kindlate kriteeriumite järgi ning neid täitvaid haridusasutusi tunnustatakse rohelise lipuga, vt http://www.ecoschools.global/. Programmis osaleb 49000 haridusasutust 64 maalt, tegemist on pikaajaliselt toiminud väärika keskkonnaharidusliku programmiga, mida ülemaailmselt juhib Foundation for Environmental Education (FEE) Taanist.

Programmis osalemisel on haridusasutusele kaks olulist valdkonda. Üks neist on asutuse tegevuse keskkonnasõbralik korraldus, teine õppekavakohane töö. Igaks aastaks valitakse FEE poolt pakutud nimekirjast 1-2 teemat, millele õppekavakohane tegevus keskendub. Sel õppeaastal on võimalik programmi raames vanuserühmade kaupa osaleda 5-10 aastastele lastele mõeldud projektis „Suur taimejaht“, mis keskendub valitud tavaliste taimede ja nendega seotud loomade uurimisele. Projekti materjalid on välja töötatud Inglismaal Kew Botaanikaaias ning tõlgitud eesti keelde.Meie lasteaiast osalevad “Suure Taimejahi” projektis Naerulinnu ja Piilupoja rühm. Kliimamuutuste teemat käsitlevad süvendatult Pöialpoiste ja Pesamunade rühm.

Mitte ainult projektis, vaid kogu programmis osalemist toetatakse seminaride ja juhendmaterjalidega. Tallinnast saab sel aastal osaleda 20 haridusasutust, Linnupesa lasteaed nende seas.

2019-2020 õa.

2018-2019 õa.

Facebooki leht Linnupesa lasteaed “Roheline kool” 29.10.2019 ROKOLA laste koosolek

2017-2018 õa

2016-2017 õa.

Üritused, mis on toimunud HARED-Roheline Kool projekti raames 2016-2017 õa.