Tagasi Projektid-le

HARED – Roheline Kool

Alates 2016/17 õppeaastast on Tallinna haridusasutustel võimalik osaleda ülemaailmses keskkonnahariduslikus programmis „Roheline kool“. Eestis juhib programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS) ning toetab Tallinna Keskkonnaamet.

Programmi tegevusi korraldab MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED. Osaleda saavad nii lasteaiad, koolid kui huvikoolid. Haridusasutuste keskkonnasõbralikkust hinnatakse kindlate kriteeriumite järgi ning neid täitvaid haridusasutusi tunnustatakse rohelise lipuga, vt http://www.ecoschools.global/. Programmis osaleb 49000 haridusasutust 64 maalt, tegemist on pikaajaliselt toiminud väärika keskkonnaharidusliku programmiga, mida ülemaailmselt juhib Foundation for Environmental Education (FEE) Taanist.

Programmis osalemisel on haridusasutusele kaks olulist valdkonda. Üks neist on asutuse tegevuse keskkonnasõbralik korraldus, teine õppekavakohane töö. Igaks aastaks valitakse FEE poolt pakutud nimekirjast 1-2 teemat, millele õppekavakohane tegevus keskendub. Sel õppeaastal on võimalik programmi raames vanuserühmade kaupa osaleda 5-10 aastastele lastele mõeldud projektis „Suur taimejaht“, mis keskendub valitud tavaliste taimede ja nendega seotud loomade uurimisele. Projekti materjalid on välja töötatud Inglismaal Kew Botaanikaaias ning tõlgitud eesti keelde.Meie lasteaiast osalevad “Suure Taimejahi” projektis Naerulinnu ja Piilupoja rühm. Kliimamuutuste teemat käsitlevad süvendatult Pöialpoiste ja Pesamunade rühm.

Mitte ainult projektis, vaid kogu programmis osalemist toetatakse seminaride ja juhendmaterjalidega. Tallinnast saab sel aastal osaleda 20 haridusasutust, Linnupesa lasteaed nende seas.

2019-2020 õa.

2018-2019 õa.

Facebooki leht Linnupesa lasteaed “Roheline kool” 29.10.2019 ROKOLA laste koosolek

2016-2017 õa.

Üritused, mis on toimunud HARED-Roheline Kool projekti raames 2016-2017 õa.

26 aprillil ROKOLA kevad kohtumine

Aprill möödus kiirelt toimetades ja klubi kokkusaamiseks ei jätkunud kuidagi aega. 26 aprillil saime siiski kokku ja arutlesime elurikkuse teemadel. Lapsed teavad juba päris hästi, mida tähendab elurikkus. Lastest ei paku enam keegi, et see tähendab “palju raha”. Teatakse, et elurikkus on see, mis meid ümbritseb, milline on meie keskkond, see mis kasvab meie ümber, …

Südamenädalal äratasime oma südamed, silmad ja hinge hommikuti võimeldes.

23-27. aprillini tähistasime Linnupesas südamenädalat hommikuvõimlemisega. Selleks, et päev saaks virgutava alguse on hea oma keha liigutades üles äratada, veel toredam, aga on  seda teha koos vahvate kaaslastega. Nii kogunesimegi igal hommikul muusika saali, et ise ära proovida erinevaid võimalusi hommikuseks äratuseks. Esmaspäeval võimlesime koos liikumisõpetajaIngridiga. Ekraanil aitas kaasa liigutada Timbu-Limbu oma hommikutantsuga. Teisipäeval aitasid …

Uued pesakastid Linnupesa sulelistele!

Meie lasteaed on liitunud Rohelise kooli programmiga. Üks meie tegevustest on elurikkuse tundmaõppimine ja suurendamine oma õuealal. Kuna pesakaste lindudele oli meie õuealal vähevõitu ning nii mõnedki neist oma aja ära elanud, siis võeti ette pesakastide ehitus. Iga rühm muretses lastevanemate abiga ühe pesakasti. Oli rühmi, kus tublid isad meisterdasid pesakasti koos lastega, oli rühmi …

 27.veebruaril panid lapsed kasvama sibulad.

 27.veebruaril tulid Rohelise Kooli meeskonna lapsed taas kokku. Kõigepealt arutasid lapsed selle üle, millised erinevused on maal ja linnas elamisel. Rasmus ja Kertu arvasid, et linnas ei saa loomi kasvatada. Edasi räägiti taimede kasvatamisest ning millised taimed kasvavad maa all ja millised maa peal. Lapsed olid väga teadlikud. Arutlusele tuli seegi, et kas linnas saaks kodus …

10. oktoober ROKOLA – klubi alustas

10.oktoobri lõuna ajal kogunesid koosolekute ruumi lapsed, et arutada Rohelise Kooli teemadel. Esindajad olid Pesamunade, Pääsupoegade, Mesilinnu, Piilupoegade ja Sirtsude rühmast. Üheskoos otsustati, et ollakse RoKoLa-klubi (Rohelise Kooli Laste klubi). Kõigepealt mõeldi, mis see Roheline Kool üldse on. Lapsed leidsid, et see on koht, kus saab loodusest rohkem teada ja kus õpitakse loodust tundma. See …