Projektid

EESTI 100

Eesti riik saab saja-aastaseks 24. veebruaril 2018. Juubelit tähistame 2017. aasta aprillist 2020. aasta veebruarini. EV100 on sündmus, mille loovad eeskätt inimesed ise, see on meie kõigi pidu. EV100 juubeliprogrammis on tuhandeid sündmusi Vastseliinast Washingtonini. EV100 sündmuste kalender on avatud uute sündmuste lisamiseks kõigile. Eesti riigi sünnipäeva puhul on meil võimalik saada ja teha kingitusi. EV100 fookuses on lapsed ja noored.

Euroopa Vabatahtlike Projekt Eestis Linnupesa Lasteaias

Euroopa vabatahtlik teenistus (EVT) on üks Euroopa Liidu kodanikuharidusprogrammi Euroopa Noored (Youth in Action) alaprogramm, mis sai alguse juba 1996. aastal. Programmi rahastas Euroopa Komisjon (2007-2013). Oma olemuselt on EVT koostööprojekt, kus on alati vähemalt 3 osapoolt: vabatahtlik(ud), saatev organisatsioon ja vastuvõttev organisatsioon ning mõnikord ka koordineeriv organisatsioon. EVT eesmärgiks on toetada 17-30 aastaste noorte …

INNOVE projekti “Tunne oma juuri”

INNOVE projekti “Tunne oma juuri” toetati Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi kaudu (Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid, 8.6 Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks) summas 2976.75 eurot. Eesmärk: Lasteaia pedagoogid ja juhtkond oskavad lastele rahvakultuurialaseid teadmisi anda ning väärtushinnanguid kujundada kaasates kogu personali ja kasutades muutunud õpikäsitust. Kuna projekt võimaldab ühist õppimist kogu personalile, saab …

KIK-i projekt 2016-2017 a.

2016/17 õppeaastal osaleb Tallinna Linnupesa Lasteaed Keskkkonnainvesteeringute Keskuse projektis ja lasteaia kodulehel kajastuvad projekti-tegevused  11.oktoobril kell 11 saabus lasteaia õuealale taas Prügihaldjas Miia ja soovis koos lastega ühe katse läbi viia. Prügihaldjas rääkis lastele, kuhu prügi viskama peab ja miks ei tohi prügi loodusesse jätta. Erinevad materjalid lagunevad looduses erinevad ajaga – õun ja banaanikoored …

HARED – Roheline Kool

Alates 2016/17 õppeaastast on Tallinna haridusasutustel võimalik osaleda ülemaailmses keskkonnahariduslikus programmis „Roheline kool“. Eestis juhib programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS) ning toetab Tallinna Keskkonnaamet. Programmi tegevusi korraldab MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED. Osaleda saavad nii lasteaiad, koolid kui huvikoolid. Haridusasutuste keskkonnasõbralikkust hinnatakse kindlate kriteeriumite järgi ning neid täitvaid haridusasutusi tunnustatakse rohelise lipuga, vt http://www.ecoschools.global/. Programmis …

Comenius projekt “PQ” 2012-2014a.

Comenius Jan Amos Komenský (ladinapäraselt Comenius) oli Tšehhi õpetlane ja filosoof, kes sai Euroopas tuntuks oma uudsete pedagoogiliste vaadete poolest, mille mõju kestab tänase päevani. Üldhariduse valdkonna allprogrammina on Comenius pakkunud koolidele, õpetajatele, üliõpilastele ja koolitusasutustele erinevaid rahvusvahelise koostöö võimalusi alates 1995.aastast. 2007 – 2013 toimib Comenius iseseisva programmina elukestva õppe programmis, mida finantseerib Euroopa Liit ja …