Return to Lapsevanemale

Haige laps

Lähtudes laste tervisest ja heaolust lasteaias, lepime kokku järgnevat:

  • Haiget last lasteaeda ei tooda. Tegelikuks kannatajaks on haige laps ise. Samuti ohustab ta ka teiste laste ja personali tervist.

  • Kui lapse tervislik seisund ei võimalda tal koos teiste lastega õue minna, peaks ta jääma koju (õpetaja ei saa jätta last üksi järelvalveta tuppa).

  • Nakkushaiguste korral tuleks teavitada koheselt õpetajat.

  • Pikemate haiguste ja nakkushaiguste korral tuleb tuua lasteaeda vastav tõend.

  • Lasteaeda lapsele ravimeid kaasa ei anta. Õpetajal ei ole õigust lapsele ravimeid manustada, samuti puudub rühmas koht, kus ravimeid hoida. Erandiks on kroonilised haigused, millest informeeritakse õpetajat ja lasteaia juhtkonda.

Edasiste arusaamatuste vältimiseks soovime hoolekogu poolt lisada klausli:                         Kahtluse korral on rühmaõpetajal täielik õigus saata laps kontrolliks lasteaia tervishoiutöötaja poole, kes hindab lapse seisundit ning annab soovitused edasiseks käitumiseks, sh. lapse koju saatmiseks, arstile suunamiseks.

Kasutagem ära meile antud võimalust olla oma lapsele parimaks kaitsjaks ning jätame haiged lapsed koju.

Hoiame üheskoos laste tervist!