Return to Projektid/Projects

Euroopa Vabatahtlike Projekt Eestis Linnupesa Lasteaias

Euroopa vabatahtlik teenistus (EVT) on üks Euroopa Liidu kodanikuharidusprogrammi Euroopa Noored (Youth in Action) alaprogramm, mis sai alguse juba 1996. aastal. Programmi rahastas Euroopa Komisjon (2007-2013).
Oma olemuselt on EVT koostööprojekt, kus on alati vähemalt 3 osapoolt: vabatahtlik(ud), saatev organisatsioon ja vastuvõttev organisatsioon ning mõnikord ka koordineeriv organisatsioon.
EVT eesmärgiks on toetada 17-30 aastaste noorte osalust vabatahtlikus töös mõnes teise ELi kuuluvas või ELi välises riigi organisatsiooni juures ning seejuures teha tutvust selle riigi inimeste, kultuuri ja keelega. Vabatahtlikku tööd on võimalik teha nii individuaalselt kui ka grupi liikmena perioodil 2-12 kuud mõnes mittetulundusorganisatsioonis. Vabatahtliku töö projekte on näiteks kultuuri, noorsootöö, spordi, sotsiaaltöö, hoolekande, keskkonna, ELi teadlikkuse, meedia ja muudes valdkondades.
Vabatahtlikega koostööd tegevad organisatsioonid saavad olla Eesti noortele saatvaks organisatsiooniks või kaasata välisnoori oma organisatsiooni igapäevatöösse toetades nii noorte arengut kui ka arenedes ise läbi uute ideede, energia ja töömetoodika.

2018-2019 aasta

Vabatahtlike tutvustusõhtu 19.10 Et nüüd kõik ausalt ära rääkida, pean ma alustama ühest talvisest päevast, mil mõistsin, et vabatahtlik Paula, kes meil 2017/2018 õppeaastal lasteaias tegutses, annab meie rühmale nii palju juurde. Tundsin, et sellist võimalust ja rõõmu peab ka teistega jagama. Andsingi kolleegidele märku, et projekti on võimalik kirjutada ka mitmele vabatahtlikule ja olen …

2017-2018 a