Tagasi Lasteaiast-le

Avalik teave

* Eesti Koolide Infosüsteem EKIS

Eelarve

* Jõustunud kohtulahendid on avalikustatud RIIGI TEATAJAS.                                                                                                   Tallinna Linnupesa Lasteaial puuduvad kohtulahendid!

* Üldhariduse valdkonna õigusaktid leiad siit.

* Isikuandmete töötlemisel lähtutakse Tallinna Linnupesa Lasteaias Isikuandmete kaitse seadusest  ja
Andmekaitse Inspektsiooni juhistest.

Tallinna Linnupesa Lasteaia andmekaitsetingimused

Tallinna Lepatriinu Lasteaed juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest sh isikuandmete kaitse üldmäärusest, isikuandmete kaitse seadusest, avaliku teabe seadusest ja  Tallinna linna andmekaitsetingimustest.  Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on alushariduse pakkumine, lastele hoiu võimaldamine ning õppe- ning kasvatustegevuse läbiviimine. Alushariduse pakkumisel, lastele hoiu võimaldamisel ja õppe- ning kasvatustegevuse läbiviimisel töötleb lasteaed isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik nende eesmärkide täitmiseks vastavalt …