Rahvusvaheline mesilaste päev (22.05.23)

Head rahvusvahelist mesilaste päeva!!! 🐝🐝🐝

Selle päeva auks külastas meid Tallinna Mesinike Seltsi esindaja, kes rääkis meile kõige olulisemat meest, mesilastest, ja nende tähtsusest ökosüsteemis, inimese elus ja tervises. Meil oli väike, aga nii huvitav vestlus, lapsed jagasid seda, mida nad mesilastest juba teavad ning said hulgaliselt uut infot. Kõik soovijad said proovida mesilaste leiba ehk suira. Lisaks sai näha ja proovida, kuidas mesilassuitsu süüdata ja põlemas hoida. Aktiivne vestlus toimus küsimuste-vastuste vormis. Koolituse lõpus üllatas meie koolitaja Erki meid ja tõi mesinike kaitseriided, mida lapsed said proovida ja nendes pilti teha. Muljet avaldasid päris mesilased, keda sai läbi klaasi uurida. Lisaks oli igale osalenud rühmale terve purk maitsvat mett.

Aitäh Tallinna Mesinike Seltsile sellise suurepärase töö tutvustamise, meie laste toetamise ja õpetamise eest.

Esmaspäevast reedeni toimub Tallinna Linnupesa Lasteaias mesilasmaraton, mille käigus toimuvad kunstiüritused ja näitus.

Teksti autor ja ürituse korraldaja: vabatahtlik Eva

Lahtiste uste päev Linnupesas 21.04.2023

Kevadpühad 2023 (aprill 23)

Munapühade puhul valmistasid Linnupesa õpetaja abid lastele ette vahva etenudse, mida kõik rühmad saalis vaatamas käisid. Harjutatud oli tublisti ja etendus võeti väga soojalt vastu, aitäh!

Vabatahtlik Eva korraldas lisaks kahele rühmale õuealal munapühade teemalise tegevuse, valmistas ette mängud ning juhtis läbiviimist. Mesilinnu ja Piilupoegade rühmadest moodustati segatiimid – seda selleks, et lapsed omavahel rohkem tuttavaks saaksid ning oskaksid meeskonnas tegutseda koos erinevate lastega. Koos läbiti neli temaatilist tegevuspunkti. Aitäh Eva!

Projektikohtumine Iirimaal (13.-17.03.23)

Rahvusvahelise koostööprojekti “Kinder to the Sea” teine kohtumine toimus Iirimaal Malahide’is. Linnupesast osales kohtumisel neli õpetajat. Külastasime mitut kooli ja lasteaeda, kus nägime erinevaid tegevusi. Iiri partnerkool on samuti Rohelise kooli võrgustiku liige, seega oli meil palju äratundmist ja põnevat kogemuste vahetamist. Projekt on mereteemaline, seega käisime koos lastega ilma trotsides mererannas. Erasmus+ programmi juurde käib alati ka kohaliku kultuuriga tutvumine, seega õnnestus meil käia linnaekskursioonil ning saime osa ka püha Patricku päeva pidustusest nii koolis kui pealinnas Dublinis.

Vastlapäev (21.02.2023)

Hõissa vastlad! Linnupesa lasteaias toimus 21.02 sportlik vastlapäev, kus lapsed said erinevates tegevuspunktides toimetada – kepphobustega kapata, täpsust visata, lumehokit mängida, sabatantsu tantsida ja muidugi ka kelgumäelt alla sõita. Pärast ootas toas hernesupp ja vastlakukkel.

Olime nii rõõmsad, et õnnestus pidada lumine vastlapäevatrall.

Sõbrapäeva moeetendus (14.02.2023)

Sõbrapäeval, 14.02.2023 toimus Linnupesa Lasteaias esmakordselt moeetendus. Moeetenduse idee tuli vabatahtlik Evalt. Kostüümid mõtlesid välja lapsed koos vanematega. Teemaks oli sõbrapäev ja värvideks roosa, punane, lilla ja valge.

Kõik esinejad said tunnustatud tänukirjaga. Pärast etendust toimus väike disko ning osalenud rühmad said üllatuseks muffinid. Paljud lapsed said esinedes juurde julgust ja enesekindlust ning arendada oma koostööoskust.

Moeetendus läks korraldaja Eva sõnul täpselt nii, nagu ta ette oli kujutanud. Teda üllatas kui paljud lapsed olid oma kostüümidega vaeva näinud ning soovisid esineda. Nelja rühma peale esines kokku 52 last. Kuna üritus oli laste seas väga populaarne, mõtleme kas seda traditsiooni ka edaspidi jätkata.

Lasteaias alustas tööd vabatahtlik Eva

I’m Eva and I’m volunteering at Linnupesa Kindergarten. I come from a country at intersection of Eastern Europe and Western Asia, Part of Caucasus region Georgia. I have graduated for my bachelor in Geology, I was looking for a program to exchange and improve my studies, but unfortunately it didn’t happen.

Looking for some new experience I choosen to be volunteer in another country, learning to share is one of the tough early lessons for children, I came here for that reason. share with kids all my knowledge, energy sunshine and star blessing, work and focus on myself. Learning languages, cultures, history and geography is what I’m looking for. Now I’m here, In Estonia, and it’s just a beginning of my story.

Lasteaia suvine sulgemine 2023

2023. aasta suvel on Tallinna Linnupesa Lasteaia suvise sulgemise periood  17.07 – 06.08.2023.

Lasteaia kohatasu alates 01.01.2023

Lapsevanemale teadmiseks, et linnalt jätkuva lasteaia kohatasu toetuse ja soodustuse saamiseks peab nii laps kui vähemalt üks vanem olema alates 31.12.2022 ja 2023 aastal katkematult pealinna elanikud.

Vormistades end vahepeal kasvõi üürikeseks ajaks mõne teise linna või valla elanikuks lasteaia kohatasu toetus ja soodustus lõppevad kuni aasta lõpuni.

https://pealinn.ee/2022/12/20/lasteaia-kohatasu-uuest-aastast-jatkuv-soodustus-eeldab-katkematut-sissekirjutust/

Tallinna linn jätkab ka järgneval aastal lasteaia kohatasu soodustuse ja toetuste (kahe ja enamalapselised pered; pere sissetulekust tulenevad soodustused; erirühmades käivad või sinna kohta ootavad lapsed) jagamist. Määruse muudatus näeb ette, et üks lapsevanem ja laps omavad Tallinna linnas rahvastikuregistrijärgset elukohta vähemalt 31. detsembrist 2022 ning katkematult 2023 aastal.

Lapsevanemale, kes on juba rahvastikuregistrijärgselt Tallinna linna elanik ning ei lahku Tallinna linnast 2023 aasta jooksul, jääb kõik samaks.

Jõuluaja toimetused – advendihommikud (detsember 2022)

Jõulukuul on lasteaias traditsioon koguneda kord nädalas ühisele advendihommikule. Sel aastal kohtume muusikasaalis igal esmaspäeval, et luua ühist jõulumeeleolu ning süüdata advendiküünal.