TORE orienteerumine peredele (28.09.23)

Kolme lasteaia ühist pereõhtut võib nimetada juba traditsiooniliseks sündmuseks, sest toimus see ettevõtmine esimest korda lausa 2016. aastal. Mõned korrad on küll vahele jäänud, aga sel aastal toimus koostööprojekt juba peaaegu juubelivääriliselt viiendat korda.

Nimi „TORE“ tuleb sündmust iseloomustavatest mõttest: Tervislik Orienteerumise Retk Enda pere ja sõpradega.  Ettevõtmise üldeesmärk on läbi aastate olnud nautida liikumisrõõmu ja perega koos aega veeta ning tulenevalt selleaastasest õppeaasta temaatikast püüdsime liikumisradadele lisada ka keelekultuurilist aspekti. Nii oligi, et Tihase lasteaia hoovialal tuli osalejatel kõigepealt üles leida 4 tegevuspunkti, kus QR koodi taga oli kirjas üks tuntud eesti mõistatus. Selle õige vastuse viimane täht andis oma panuse lõpplahendusse. Vindi lasteaias ootas osalisi kaks robootiliste vahenditega tegevust, kus ühes tegevuskeskuses saadi diginuppude vahendusel tööjuhised ja teises tuli hakkama saada maastikuroboti juhtimisega. Lisaks tuli lahendada muinasjuttude memoriin ning otsida värvilisi Põnne. Neli läbitud keskust andsid vastustelehele, ehk orienteerumispassi, 4 tähte.

Linnupesa lasteaia hoovis said pereretkel osalejad kokku panna loomapuslet, läbida staadionile üles seatud spordirada, sobitada sõnadest kokku eesti vanasõnu ja mõistatada kuidas erinevates keeltes kõlab sõna “laps”. Igas lasteaias oli kasutusel ka loominguline registreerimissüsteem, mille tulemusel võib öelda, et TORE aktsioonist võttis osa ligi 200 mängijat.

Kolme lasteaia peale kokku oli üles seatud 12 tegevuskeskust, mille läbimise tulemusel said kirja 12 tähte, mis etteantud järjekorda seatuna andsidki kokku lõpplahenduseks lause: „OLEN TORE LAPS“- lahenduse, mis tõi pea kõigile osalejatele naeratuse näole.