Haridusrobootika Linnupesa lasteaias: digipädevuse arendamine ja innovatsioon

Linnupesa lasteaed on pühendunud kaasaegse hariduse pakkumisele, mis valmistab lapsi ette tulevikuks. Selle eesmärgi saavutamiseks oleme võtnud kasutusele haridusrobootika ja arendame aktiivselt laste digipädevusi. Haridusrobootika pakub lastele mitmekülgseid võimalusi loovuse, probleemilahendusoskuste ja meeskonnatöö arendamiseks. Seetõttu oleme astunud kindlaid samme, et integreerida see innovatiivne õppevahend meie igapäevasesse õppetöösse.

2024. aasta kevadel osalesin Insplay RoboMentor programmis. Programmi eesmärk oli tõsta meie lasteaia robootikavahendite kasutust õppetegevustes, arendada õpetajate digipädevusi ja inspireerida õpetajaid jagama oma uusi teadmisi kolleegidega. RoboMentor programm, mille kohta saab lähemalt lugeda veebilehelt Insplay RoboMentor, pakkus praktilisi ja mängulisi õppemeetodeid, mis sobisid suurepäraselt meie õppekava eesmärkidega.

Programmi käigus omandasin väärtuslikke oskusi ja enesekindlust, mis võimaldavad mul haridusrobootikat tõhusalt kasutada ja tutvustada seda ka teistele õpetajatele. Insplay RoboMentor programm aitas meil luua tugeva aluse digipädevuste arendamiseks, pakkudes praktilisi kogemusi erinevate robootikavahenditega.

Meie lasteaia   missioon on pakkuda kvaliteetset ja nüüdisaegset haridust. Oleme moodustanud robootika töögrupi, mille eesmärk on alates sügisest teha regulaarseid digilõunaid, et jagada kogemusi ja ideid.

Oleme teinud robootikavahendite inventuuri ja korrasoleku kontrolli ning taganud, et kõigil õpetajatel oleks ligipääs vajalikele vahenditele. Meie lasteaed kasutab erinevaid roboteid nagu Bee-bot, Blue-bot, Qobo, RoboKilpkonn, Dash ja Ozobot, mis pakuvad lastele võimalusi eesti keele õppimiseks, loovuse arendamiseks ja koostööoskuste tugevdamiseks.

Digipädevuste arendamine on tänapäeva maailmas hädavajalik. Lapsed, kes puutuvad varakult kokku tehnoloogiaga, omandavad oskusi, mis valmistavad neid ette tulevikuks. Haridusrobootika kasutamine lasteaias mitte ainult ei toeta laste kognitiivset arengut, vaid arendab ka nende loogilist mõtlemist, loovust ja probleemilahendusoskusi.

Linnupesa lasteaed soovib, et kõik õpetajad tunneksid end digivaldkonnas enesekindlalt ja inspireerituna. Oleme kindlad, et meie robootika töögrupi ja sisekoolituste abil suudame pakkuda lastele mitmekülgset ja rikastavat haridust, mis vastab kaasaegsetele nõudmistele. Insplay RoboMentor programmi kaudu saadud kogemused ja teadmised on aidanud meil liikuda sammu võrra lähemale sellele eesmärgile.

Oleme uhked, et järjest enam õpetajaid kasutavad õppetöös robootika vahendeid, sest üheskoos saame luua tuleviku, kus lapsed on valmis vastama tehnoloogia ja digitaalse maailma väljakutsetele.

Artikkel valmis koostöös ChatGPT ja Päikesekiire õpetaja Eleriin Vaheriga.