Tulest targem 11.09.2020

Päästjad koolitust läbi viimas

Iga aasta sügisel on Linnupesa koolieelikutel vahva kohtumine Lilleküla komando päästjatega. Koolitusprogramm “Tulest targem” on kutsutud ellu Pääseteameti poolt, et anda lastele läbi mänguliste ja praktiliste tegevuste teadmisi tuleohutusest. Projekti raames külastavad päästjad lasteaedu, räägivad tulekahju tekkepõhjustest, tulekahju korral käitumisest, suitsuandurist ning tutvustavad päästevarustust ja -tehnikat.

Päästetehnika pakkus lastele suurt huvi

Aitäh ja kohtumiseni järgmisel sügisel!

Lilleküla komando selle aasta esimene Tulest Targem koolitus Linnupesa lasteaias

Posted by Lilleküla Päästekomando on Reede, 11. September 2020