Rahvusvaheline veepäev (22.03.2022)

Rohelise kooli programmi raames on “Vesi” üks Linnupesa lasteaia käesoleva aasta põhiteema. Seega oli eriti tore tähistada rahvusvahelist veepäeva. Rühmades uuriti vett, tehti katsed, vaadati temaatilisi õppevideoid ning tehti kunstitegevusi. Igaüks omal kombel, just nii nagu lastele jõu- ja eakohane.

Viis kõige suuremat rühma said õues osa õppemängust “Väike vesiroosirada”, mis värskelt Rohelise Kooli programmi poolt välja töötati. Õppemängu eesmärgiks on teadvustada lastele vee tähtsust taimede ja loomade elukeskkonnana. Mängu käigus tutvusid lapsed vesiroosi ning tema naabritega, kes vesiroosi läheduses elutsevad (lilled, putukad, linnud, kalad). Lapsed pidid olema iseseisvad tegutsejad, sest täitsid oma mängulehe individuaalselt ja läbisid raja enda äranägemist mööda. Lisaväärtusena said lapsed liikuda värskes õhus ja harjutada lugemist ja arendada vaatlusoskust. Igas punktis oli abiks üks roheline konn, mis lisas vahvat mängulist elementi. Muide, kostüümid on taaskasutus paari aasta tagusest laste etendusest – kui tore juhus, et neid täpselt õige arv oli!