Õuesõppepäev„Lenda, lenda, lenda must ronk“ 16.04.2019

Tallinna Linnupesa Lasteaed on 2019. aastal Tallinna Loomaaias elava ronga vader. Vabatahtlike annetuste tulemusena õnnestus koguda piisav summa, millega katta ronga aastane söögikulu. Vaderiks olemine on uhke tunne ning annab põhjuse nii suurtel kui väikestel seda lindu põhjalikumalt tundma õppida.

Õuesõppepäeva korraldustiim

Selle eesmärgi saavutamiseks korraldas lasteaia Rohelise Kooli meeskond õuesõppepäeva, kus õpetajate eestvedamisel said lapsed erinevates tegevuskeskustes ronga kohta midagi uut ja põnevat teada. Kogu tegevus toimus loomulikult õues, kus sel päeval tervitas osalejaid soe kevadine päike. Hommikupoolikul tegutsesid õues Linnupesa lasteaia lapsed, lisaks üks rühm Vindi ja üks rühm Tihase lasteaiast. Siis, kui enamus lapsi lõunasel ajal puhkasid, toimus sama programm teistele Tallinna lasteaedade õpetajatele. Lisaks osales meie lasteaia Päiksekiire rühm, kes hommikul olid õppekäigul, aga soovisid ka õues õppimisest osa saada. Kohaletulnud õpetajad said ise kõik tegevused läbi proovida. Sel kombel ideede vahetamine ja parima praktika jagamine võeti külaliste poolt väga hästi vastu.

Tegevuskeskustes said lapsed uurida lindude mune nii piltidelt kui vaadelda päris mune jaanalinnust kuni kuldnokamunani, kuulata muinasjuttu rongast ja paabulinnust, mängida erinevaid liikumismänge. Lapsed said mänguliselt selgeks, millised on ränd- ja paigalinnud ning mõistatamismängus pidid arvama, millised ronga kohta esitatud väited on õiged või valed. Ei puudunud ka kerge linnupete, pakuti  sooja teed ning viinamarja ning sinna kõrvale arutati, mis on tervislik toit inimesele ja mis linnule. Õuesõppepäeva lõpetas ühine tants Ruja tuntud laulu „Lenda, lenda, lenda must ronk“ saatel.

Igast läbitud punktist said osalejad ühe tähe, millest sai lõpuks kokku ronga vana rahvapärane nimetus: kaaren. Soovime Tallinna Loomaaia Hariduskeskust ja Eesti Tantsuagentuuri koostöö eest õuesõppepäeva läbiviimisel!

Meie õuesõppepäeva kajastas ka Kristiine linnaosa leht (mai 2019 väljaanne)