Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine alates 01.01.2019


Vastavalt Tallinna Haridusameti käskkirjale 19.12.2018 nr HA-4/95 on alates:

1. 01. jaanuarist 2019 koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa määra suuruseks ühe lapse kohta 65,88 eurot kuus.

2. 01. jaanuarist 2019 koolieelsete munitsipaallasteasutuste, kus lapsele on tagatud ujumisõppe võimalus, vanemate poolt kaetava osa määra suuruseks ühe lapse kohta 72,36 eurot kuus.