Lasteaed sai kingituseks liiklusvankri (1.10.21)

Foto: Transpordiamet

Transpordiamet kinkis lasteaiale liiklusvankri.

Liiklusvanker on õppevahend, mis on loodud abivahendiks lasteaiaõpetajale liiklusteema lasteni viimisel. Vankris olevate vahendite abil saab luua läbimängimiseks erinevaid liiklussituatsioone ning kujundada lasteaia õuealal näiteks väike ajutine liikluslinnak, kus lapsed saavad harjutada liikluses toime tulemist, sh õigeid käitumisharjumusi tänaval, fooritulede tähendusi ning tee ületamist nii foori kui ülekäiguraja abil jne. Lisaks saab õppevahendi erinevate elementide abil luua võimalusi lastele tõuke- või jalgrattal praktiliste sõiduoskuste harjutamiseks (info liikluskasvatus.ee lehelt).

Kombineerides uusi vahendeid just lasteaia õuele tehtud liikluslinnakuga saab lasteaed lastele pakkuda mängulist ja mitmekesist liikluskasvatust.

Loe lisaks uudisnuppu Transpordiameti Facebooki lehelt