Vastlatrall

13. veebruaril saime pidada Linnupesas tõelise vastlatralli. Juba mitu aastat pole vastlapäeval lund olnud ja oleme päeva tähistanud nii nagu võimalik – kas siis toas või õues lumeta trallides.

Sellel aastal oli ilmataat meiega ja lustimist jätkus kõigile küllaga.
Kell 10.00 kogunesid õue Päikesekiire, Linnupoegade, Lepatriinude ja Laululindude
lapsed koos õpetajatega. Peale väikest soojendust läksid lapsed oma teekondade
alguspunktidesse ja hakkasid seal toimetama ja erinevaid sportlikke tegevusi sooritama.
Lapsed said teha täpsusviskeid, sorteerida palle, mängida “pesamängu” ja pikad liud
mäest alla lasta.
Kell 11.00 kogunesid õuele Pääsupojad, Sirtsud, Piilupojad, Mesilinnud, Pesamunad ja
külla tulid ka Vindi lasteaia Lepatriinude rühm. Kõigepealt tegime jälle väikese
soojenduse. Edasi võtsid suuremad laspsed kelkudele meie maja kõige pisemad lapsed ja
tegid neile toreda kelgusõidu. Kui nooremad lapsed olid oma õueväljakule tagasi viidud,
alustasid suured lapsed oma punkide läbikäimist. Lapsed said teha kelguvõistlust,
võistlust pallidega, pallide täpsusviset, hokikepiga palli edasi lükkamist, mängida majaka
ja laeva mängu ning kelgumäel nii üksi kui koos sõpradega pikad liud teha. Liugu lasid
ka vapramad õpetajad. Kui trallitud oli piisavalt, siis tegime väikese ühise tantsu ja
rühmad said osalemise eest tänukirjad ja iga rühm veel lisaks suure rõngikukee, mida
mindi üheskoos maiustama. Aitäh kõigile osalejatele ja nautige nii palju suusa- ja
kelgusõite kui võimalik.

Liikumisjuht Ingrid