Piilupoegade lapsed jälgivad karantiinsete kahjurite seiret

Piilupoegade lapsed on kaasatud Põllumajandus- ja Toiduameti taimetervise karantiinsete kahjurite seiresse, mille käigus teostatakse Aasia siku seiret.

3. märtsil oli esmane kohtumine projekti juhi Inga Luksiga. Lapsed said teada, kes on Aasia sikk ja miks peab teda jälgima.

Nimelt on see tegelane Eesti lehtpuudele kahjulik. Kui Aasia sikk asub elama mõne puu sisse, siis see puu hukkub. Eestisse jõuab see putukas peamiselt Aasiast saabuvate kaupadega.

Projekt kestab märtsist novembrini. Selle käigus pannakse püünised Kase parki ja me koos lastega käime seal pargis siis puid uurimas.