Nutivahendite sisekoolitus õpetajatele

Kolmapäeval, 7.märtsil toimus õpetajatele sisekoolitus, mille viis läbi majandusjuhataja Anne. Õpetajad tutvusid programmeeritavate õppevahenditega – Bee-Bot, Blue-Bot ja Ozobot. Nutivahendite kaudu saab lastele õpetada programmeerimist ja seadme juhtimist, matemaatilisi oskusi, põhjus-tagajärg seoseid ja eneseväljendusoskusi. Kõigepealt rääkis Anne teoreetiliselt ning siis said kõik juba praktikas proovida, kuidas seadmeid seadistada ja juhtida. Lasteaial on juba ka mitmed mängud olemas, mida mõnuga mängima asuti. Kõik polegi alguses nii lihtne, ikka tuli valede käskluste andmist. Samas pakkus nutivahendite kasutamine palju elevust ning kui juba õpetajad on huvitatud ja tegevus pakub lõbu, siis lapsi paelub see kordi rohkem. Nüüd jääb vaid oodata, millal õpetajad saavad õpitud oskusi lastega tegevustes rakendama hakata.

Suur tänu Annele vajaliku koolituse eest ning õpetajatele osalemise ja aktiivsuse eest!  Eriline tänu kuulub ka Haridusametile, tänu kellele need vahvad vahendid lasteaias on!