Linnupesa väikesed ja suured Kalevi V võimlemispeol „Hingelind“

Linnupesa lasteaias ootasid võimlemispidu nii väikesed kui suured. Juba möödunud sügisel, kui kava juhised välja jagati, hakkasid erinevad liikumisrühmad võimlemispeoks valmistuma. Õppimise protsess oli vahva ja lõbus, vahel ka raske ja kannatustnõudev. Kõik see kulmineerus 2. juulil üle-eestilisel Kalevi V võimlemispeol Hingelind. Enne pidu toimus nädalajagu trenne erinevatel staadionitel, kus aeti sirgeks read ja õpiti „pesatäppe“ leidma. Vaatamata suurele palavusele olid nii väikesed kui suured võimlejad vaprad ja pidasid kenasti vastu. Lapsed ütlesid kui ühest suust, et nende „patareid ei saa kunagi tühjaks“. Kõik linnupesalised olid õnnelikud, et see teekond ette võeti ja Hingelinnu loost osa saadi. Peale vahvate tantsude saadi ka oma hingele rahu ja rõõmu. Pidu oli emotsionaalne ja värvikirev! Tervist edendava lasteaiana saime selle peoga pakkuda paljudele lastele ja kolleegidele nii liikumisrõõmu kui positiivseid emotsioone. Lasteaiast olid Kalevi staadionil väikelapsed koos emade ja isadega, kes avasid “Headuse laegast”, neid juhendas Päikesekiire rühma õpetaja Liis. Mudilasi oli peol 15 ja grupp sai kokku pandud vanemate rühmade lastest, kes õppisid avama “Avastuste laegast”, lapsi juhendas liikumisõpetaja Ingrid. Õpetajate grupis oli 16 võimlejat, üheskoos leiti läbi tantsu tee “Hingerahulaekani”, juhendajaks lasteaia direktor Karin. Veel oli meie lapsi kaasa tegemas teistes võimlemisrühmades ja Laululinnu rühma õpetaja Marin avas seiklustelaeka, kus nägime teda sooritamas vapustavaid saltosid. Kohtasime peol endisi vilistlasi ja lapsevanemaid, kes olid väljakul erinevate laegaste avamisest osa saamas.
Loodan, et see kogemus ja liikumisrõõm jäävad kõiki saatma nende edasisel teel ja toredaid kohtumisi pidudel tuleb veel ja veel. Seniks leidke ja hoidke oma hingelindu!

Liikumisõpetaja Ingrid