Kristiine Linnaosa lasteaedade sügisene spordipäev

22. septembril olid kõikide Kristiine linnaosa lasteaedade koolieelikud oodatud Kristiine Gümnaasiumi staadionile spordipäevale. Linnupesa lasteaiast osales Naerulinnu, Pöialpoiste ja Mesilinnu rühmast kokku 49 koolieelikut.

Spordipäeva avas Kristiine linnaosavanem ning seejärel tutvustas end Kriss-Sass-Saa, ürituse maskott. Ja sportimine erinevates võistluspaikades võis alata.

Võistluspaiku oli kokku 10 – jalgpall, täpsusvisked korvi, judo, kaugushüpe, jalgpall, köievedu, pendlijooks, jalgpall, pallivise ja judo. Ühes võistluspaigas oldi 10 minutit, siis liiguti edasi. Tore oli, et sel aastal olid lastega tegutsemas ka jalgpalliklubi FC Flora ja Judo Klubi Aitado.

Meie liikumisjuht Ingrid oli ka võistluspaiga tubli kohtunik!

Kõik lapsed said spordipäeva lõppedes šokolaadimedali ja kõrrejoogi! Täname Kristiine Linnaosavalitsust ja kõiki korraldajaid vahva spordipäeva eest!