Esmaabi koolitus lastele

29.01.2016 toimus Tallinna Linnupesa Lasteaias esmaabi koolitus lastele. Läbiviijaks oli MTÜ Rahvakoolitus-ELU lektor Maria. Koolitusel osalesid 5-7 aastased lapsed: Naerulinnu, Pöialpoiste, Lepatriinu ja Laululinnu rühma lapsed.

Koolitaja Maria õpetusmeetodid olid praktilised ning kogu koolitus lastele huvitava ja arusaadava ülesehitusega. Juttu oli vähe, kohe asuti praktilisi tegevusi tegema. Esmalt näitas juhendaja ette, kuidas siduda suurt haava, mille puhul pisikesest plaastrist jääb väheseks. Lapsed jaotati paaridesse ning kõik said sidumist ise proovida. Juhendaja ning lasteaia tervishoiutöötaja kontrollisid iga lapse oskusi ning aitasid vajadusel võtteid korrigeerida. Lapsed olid tublid. Sidumisoskust kinnistati ka järgmise tegevusega, kus seoti üksteisel oletatavat jalahaava. Lapsed olid õhinas ning sidusid hoolega.
Järgmine teema esmaabikoolituses oli teadvuseta inimese abistamine. Lapsed tegid nn kutsika katset, mille käigus selgus, millises asendis peaks olema pea, et inimesel oleks kõige kergem hingata. Laste järeldused olid tõepärased ning see mängulisus meeldis lastele. Kõik lapsed said ise ka proovida, mida teha minestanud inimesega – kuidas panna abivajaja pea, jalad, käed ning kuidas ise tema ees põlvitada. Juhendaja Maria suutis panna lapsed kaasa mõtlema ja nii jõuti lahendusteni, mida praktikas rakendada.
Veel vesteldi koolituse käigus ninaverejooksust ja kuidas sellises olukorras käituda. Maria tõi mitmeid elulisi näiteid õnnetusjuhtumitest, mis on juhtunud halbade otsuste tõttu.
Koolitus oli õpetlik ja praktiline. On teada, et väikesed lapsed ei satu kriitilises olukorras sellisesse šokki nagu täiskasvanud ning on paremadki esmaabi andjad kui täiskasvanud. Lapsepõlves õpitu ja läbi isetegemise kogetu ei unune iial. Loodame, et meil ei lähe esmaabioskuste rakendamist elus tihti vaja, kuid kui seda on tõesti vaja, siis on Linnupesa lapsed selles meistrid!