2017-2018 õa.

HARED-Roheline Kool 2017-2018 õa tegevuskava

FB – Linnupesa lasteaed “Roheline kool”

1. RO-KO-LA – klubi

2. RO-KO-LA – klubi ja Elurikkuse mäng

3. Lumi ja vaip