Tagasi Lasteaia sündmused-le

EV 100 juubeliaktus 20.02.2018

20.veebruaril oli Linnupesa lasteaial suur au pidada koolieelsete rühmadega Eesti Vabariigi 100.juubeli pidulik aktus Riigikogu esimehe hr Eiki Nestori osavõtul. 

Aktus algas lasteaia direktori kõnega ning siis laulsid kõik koos hümni. Kontserdil esitas Pääsupoegade rühm näidendi “President Kinnas”. Pesamunade, Piilupoegade ja Mesilinnu rühmade lapsed laulsid ja lugesid luuletusi. Kontserdi kava teadustas Annabel Pesamunade rühmast.

Aktusel sai muidugi sõna ka hr Eiki Nestor, kes õnnitles kõiki vabariigi aastapäeva puhul ning rääkis oma tööst. Lastel oli võimalus esitada Riigikogu esimehele küsimusi ning nad said teada, et kõige õigem otsus, mida hr Eiki Nestor on teinud, on A-tähe selgeks õppimine – sellest algab kõik.

Riigikogu esimees tänas Linnupesa lasteaeda küllakutse eest, kiitis lapsi ja aktust ning kinkis riigilipu, mille on saanud Eestis veel ainult üks lasteaed –  Nõo lasteaed, kes meisterdas Riigikogule stressipallid. Hr Eiki Nestor kutsus lapsi kevadel Riigikogusse ja lapsed olid kohe nõus. Linnupesa lasteaed tänas samuti Riigikogu esimeest ning andis üle tänukirja, meene ja “ordeni”. 21.veebruaril saab hr Eiki Nestor Presidendilt teemetemärgi, aga Linnupesa lasteaed ennetas ning andis üks päev varem üle oma tänuordeni.

Peale tänamist oli aeg koos Riigikogu esimehega pilti teha ja see päev jäädvustada.  Koos tantsiti ka üks laulumäng. Lõpuks oli kõigil lastel au kätelda hr Eiki Nestoriga ja soovida üksteisele Head Eesti Vabariigi aastapäeva!

Oli väga väärikas Eesti Vabariigi juubeliaktus!