Tagasi EESTI 100-le

Lasteaia sündmused

* Oktoober-november 2017 – Joonistustööde näitus „Minu lasteaed“

* Päikesekiire rühm aitas jäädvustada GPS- kunstiga Eesti hümni

* 20.02.2018 ; 21.02.2018 ; 22.02.2018 – Eesti Vabariigi 100. juubeli aktused

* 16.-20.04.2018 – Lasteaias lahtiste uste päevad avatud tegevustega

* 06.06.2018 – Suur lasteaia lõpetamise pidu

EV 100 juubeliaktus 20.02.2018

20.veebruaril oli Linnupesa lasteaial suur au pidada koolieelsete rühmadega Eesti Vabariigi 100.juubeli pidulik aktus Riigikogu esimehe hr Eiki Nestori osavõtul.  Aktus algas lasteaia direktori kõnega ning siis laulsid kõik koos hümni. Kontserdil esitas Pääsupoegade rühm näidendi “President Kinnas”. Pesamunade, Piilupoegade ja Mesilinnu rühmade lapsed laulsid ja lugesid luuletusi. Kontserdi kava teadustas Annabel Pesamunade rühmast. Aktusel …

21. veebruaril aktus 4-6a lastele

21.veebruaril kell 10.00 kogunesid lasteaia saali Pääsupoegade, Päikesekiire, Sirtsude ja Linnupoegade rühmad. Algas Linnupesa lasteaia teine aktus, mis oli pühendatud Eesti Vabariigi 100. juubelile. Aktus algas traditsiooniliselt direktori kõne ja hümniga ning siis said esineda kõik rühmad. Sirtsude rühmast esitasid Loore ja Rasmus luuletused ning Pääsupoegade rühm esitas näidendi “President kinnas”. Aktuse meeleolu oli ülev …

22. veebruari aktus kõige väiksematele

22. veebruaril toimus Linnupesas EV 100 puhul pidulik koosolemine lasteaia kõige väiksematele. Osalesid kolm sõimerühma ja kaks nooremat rühma. Pidulikult olid riietatud ka kõige pisemad ja kõik said kätte väikese eesti lipu. Mänguaktuse jooksul tehti läbi kõik aktusele omased osad. Lasteaia direktor pidas kõne, kus sai räägitud sünnipäeva tähtsusest, Eesti sümbolitest, loeti üle ning nimetati …