Lasteaia uus toitlustaja

Posted by: | Posted on: juuni 6, 2016

Vastavalt lasteaias toimunud toitlustushankele hakkab alates 27.07.2016. lasteaeda toitlustama P. Dussmann Eesti OÜ.

Alates 27.07.2016 on toidupäeva hinnad lapsevanemale 80 % toitlustaja poolt määratud maksumusest (alus: Tallinna Linnupesa lasteaia hoolekogu 10.05.2016 koosoleku otsus nr 1-8/003):

Sõimerühma lapsele  –  1,54 € päev

Aiarühma lapsele (3–6a) – 1,60 € päev

Koolieelikule – 1,64 € päev

Comments are Closed