Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine alates 01.01.2018

Posted by: | Posted on: jaanuar 5, 2018

Vastavalt Tallinna Haridusameti käskkirjale 21.12.2017 nr 1.-2/674 on alates:

1. jaanuarist 2018 koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa määra suuruseks ühe lapse kohta kuus 61,00 eurot. 

1. jaanuarist 2018 ujulaga koolieelsete munitsipaallasteasutuste, kus lapsele on tagatud
ujumisõppe võimalus vanemate poolt kaetava osa määra suuruseks ühe lapse kohta kuus 67,00 eurot.

Comments are Closed