Kohatasu muutus!

Posted by: | Posted on: jaanuar 14, 2014

Lugupeetud lapsevanem!

Tallinna Linnavolikogu 15. detsembri 2011 määruse nr 41 ” Tallinna Linnavolikogu 23. veebruati määruse nr 9 “koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine” muutmine § 2 lg 1 alusel ja lähtuvalt Tallinna Haridusameti juhataja 3. jaanuari 2014 käskkirjast nr 1.-2/5 “Koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanema poolt kaetava osa määra kinnitamine” on kehtestatud:

koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa määra suuruseks ühe lapse kohta kuus – kohatasu alates 1. jaanuarist 2014 37,63 eurot.

Comments are Closed