Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra muutmine

Posted by: | Posted on: detsember 30, 2015

Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks (n-ö kohatasu) olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

Tallinnas on kohatasuks summa, mis moodustab 10,6% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

Alates 1. jaanuarist 2016 Tallinna lasteaedades kohatasu on 52,46 eurot (ujulaga lasteaedades 57,62 eurot) (Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri 22.12.2015 nr 1.-2/775(PDF, 124.31 kB)).

Comments are Closed